จากใจสำนักพิมพ์แม่คำผาง

0

จากใจสำนักพิมพ์แม่คำผาง

     เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา คุณทองแถม นาถจำนง ได้พบหนังสือ “ทิพยนิมิต” ฉบับร้อยกรองบทละคร ประพันธ์โดย พลอากาศตรี นายแพทย์ทิพย์ นาถสุภา  และเมื่อมีโอกาสจึงนำไปมอบให้อาจารย์ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ผู้เป็นบุตรคนเดียวของผู้ประพันธ์  พร้อมทั้งขออนุญาตจัดพิมพ์  อาจารย์ฉัตรทิพย์ดีใจมากที่คุณทองแถมเห็นคุณค่า ประกอบกับท่านกำลังจะจัดพิมพ์หนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิงอาจารย์ฉลวย นาถสุภา ผู้เป็นมารดา จึงขอจัดพิมพ์หนังสือ “ทิพยนิมิต” เอง เป็นหนังสือแจกเล่มหนึ่งในงานนั้น

     จากวันนั้นเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควร สำนักพิมพ์แม่คำผางจึงขออนุญาตจัดพิมพ์ ด้วยเห็นว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่า สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความรัก เป็นงานอมตะ และควรได้รับการเผยแพร่สืบไป

     ประกอบกับสำนักพิมพ์แม่คำผาง ได้พิมพ์งานวรรณกรรมสันสกฤต ของ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา มาแล้วสามเล่มชุด ได้แก่ “เวตาลปัญจวิงศติ” “ภารตนิยาย” และ “วิกรมจริต” ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  สำนักพิมพ์จึงยินดีที่ได้เสนอ “ทิพยนิมิต” ร่วมเป็นชุดเดียวกัน

     หากนับที่ พ.ศ. 2565 นี้ ต้นฉบับวรรณกรรมฉบับร้อยแก้ว “ทิพยนิมิต” ได้ปรากฏบนบรรณพิภพไทยมา 97 ปีแล้ว ฉบับร้อยกรองมีชีวิตถึง 37 ปี

     สำหรับประวัติการตีพิมพ์ “ทิพยนิมิต” พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2468 เฉพาะบทร้อยแก้ว  พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. 2498 เฉพาะบทร้อยแก้ว  พิมพ์ครั้งที่สาม พ.ศ. 2528 เฉพาะบทร้อยกรอง  พิมพ์ครั้งที่สี่ พ.ศ. 2557 พิมพ์ทั้งบทร้อยแก้วและร้อยกรอง และฉบับนี้ถือเป็นการพิมพ์ครั้งที่ห้า (เริ่มต้นนับเป็นพิมพ์ครั้งที่ ๑ โดย”แม่คำผาง”) พิมพ์ทั้งบทร้อยแก้วและร้อยกรอง  และขอขอบพระคุณอาจารย์พิชัย นิรันต์ ที่มอบภาพประดับปก ซึ่งทรงค่าทรงความหมายยิ่ง

     ขอเชิญท่านพลิกอ่าน คำนำ ประวัติผู้ประพันธ์ สาระสำคัญของเรื่อง และมีความสุขไปกับ “ทิพยนิมิต” ที่เนรมิตจากมือมนุษย์ผู้เกิดมาเดินเหินบนโลกนี้เมื่อร้อยปีพันปีแห่งอดีตกาลนานโพ้น

     ปรีดา ข้าวบ่อ

     บรรณาธิการ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นำหนังสือ “ทิพยนิมิต” ไปมอบ อ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา บุตรชายคนเดียวของ พลอากาศตรี นายแพทย์ทิพย์ นาถสุภา ผู้แปลเรียบเรียงและประพันธ์บทละครร้อยกรอง ซึ่ง อ.ฉัตรทิพย์ สนับสนุนการจัดพิมพ์ครั้งนี้ด้วย

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com