By

นิตยสาร ทางอีศาน

~ โ อ ม ~

      ~ โ อ ม ~ อะ | องค์พระศิวะผู้สร้างสรรค์อุ  | พระวิษณุผู้มุ่งมั่นการรักษามะ | พระพรหมทำลายทั้งโลกาโอม| รวมสามมหามวลเทพไท้อะ | องค์อรหันต์ผู้น้อมนำอุ  | อุตตมธรรมทรงมอบให้มะ | มหาสงฆ์สามัคคีชัยโอม...
Read More

ใ จ แ ห่ ง นิ ย า ย ภ า ร ต ะ

      • สะท้อนเลือดเนื้อเชื้อชีวิต        จิตวิญญาณอดีตกาลนานเนิ่นสำแดงจินตนาพาเพลิดเพลิน              มนุษย์สรรเสริญพระเจ้าใด      • องค์พระพรหมทำหน้าที่พระผู้สร้าง  พระศิวะทำลายล้างปางหวาดไหวพระวิษณ...
Read More

# เ ปิ ง อี ศ า น

     พื้นที่ราบสูงใหญ่แผ่ไพศาล       แนวลำธารล่องจากเขาลำเนาสูงเบญจพรรณนั่นป่าใหญ่ไม้ยางยูง        สรรพสัตว์ทุกหมู่ฝูงเที่ยวหากิน      แผ่นนภาสุดฟ้าสุดตาเห็น        ดวงตะเว็นอีเกิ้งเนิ้งคู่ถิ่นมวลดารา...
Read More

ปิดเล่ม ทางอีศาน 130

        การล่อซื้อเพื่อสร้างหลักฐานมัดตัวผู้กระทำผิดด้วยเงินหลักหมื่น แล้วยังค้นพบเงินสดในห้องทำงานของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้อีกหลายล้านบาท นับเป็นเรื่องทุ...
Read More
Sticky Post

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 133

นิตยสาร “ทางอีศาน” ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๓๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ภาพปก : รัตน ไวยะราบุตร เรื่องเด่นในฉบับ ๐ ว่าด้วยเรื่องเมืองร้อยเอ็ด : สุจิตต์ วงษ์เทศ ๐ ราชบุรีศรีสาเกตุ : ประวัติศาสตร์ร้อยเอ็ด : ปริญ...
Read More

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 130

“๘๐ ปี ปราชญ์ศิลปินอีสานฯ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์” นิตยสาร “ทางอีศาน” ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๓๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ภาพปก : ศุภวัตร ทองละมุลเรื่องเด่นในฉบับ

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 128

“อารยธรรมแอ่งสกลนคร ในอ้อมกอดภูพาน และในหลับใหลของหนองหาร” นิตยสาร “ทางอีศาน” ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๒๘ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ภาพปก : ดิลก หว่างพัฒน์

อาจารย์เสรี พงศ์พิศ มาพบผู้อ่านที่บูธ “ชนนิยม ~ แม่คำผาง ~ ทางอีศาน” E32

อาจารย์เสรี พงศ์พิศ มาพบผู้อ่านที่บูธ “ชนนิยม ~ แม่คำผาง ~ ทางอีศาน” E32 พร้อมมอบลายเซ็นด้วยไมตรีและเป็นที่รำลึก
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com