จุ้มใบ-พระราชโองการ ของกษัตริย์หลวงพระบาง

ใบจุ้มกษัตริย์หลวงพระบาง

บทความโดย: Guy Intarasopa

ในบรรดาใบจุ้มทั้งหมดในหอสมุดแห่งชาติของไทย ที่มีทั้งเขียนบนกระดาษและผ้าฝ้าย จำนวนกว่า ๖๙ ฉบับ มีใบจุ้มฉบับหนึ่ง เป็นใบจุ้มเลขที่ ๘ ลงศักราชไว้ ๑๒๐๐ ตัว(จุลศักราช) หรือพุทธศักราช ๒๓๘๑ ราวรัชสมัยเจ้าสุกเสริม แห่งอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง

ใบจุ้มใบนี้เป็นพระราชโองการของกษัตริย์หลวงพระบางไปยังเมืองเปิน ซึ่งน่าจะอยู่แถบเมืองหัวพัน บอกก้ำเขตแดนของเมือง กำชับให้ข้าราชการดูแลราษฎรให้อยู่ดีกินดี

ใบจุ้มใบนี้ดูจะมีตราจุ้มหรือราชลัญจกรที่งดงามที่สุด เขียนสีเป็นลวดลายดอกบัว ได้งดงามมาก ตราจุ้มนี้น่าจะเป็นตราประจำพระองค์ของเจ้าสุกเสริม เจ้านครหลวงพระบาง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com