ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ ผู้ได้แรงบันดาลใจจากความทรงจำ

0

ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ ผู้ได้แรงบันดาลใจจากความทรงจำ


เกิด วันจันทร์ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๖
อายุ ๒๔ ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ ๓ บ้านหนองสำราญ ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
การศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนอ่างหินเพียรพิทยาคาร 

มัธยมศึกษา โรงเรียนอ่างศิลา
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ วิชาเอก
จิตรกรรม


การแสดงงาน
– นิทรรศการ ภาพร่าง สู่ความเป็นไทย ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๖
– ร่วมแสดงศิลปกรรมของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๓๑ ปี ๒๕๕๗ 
– รางวัลชนะเลิศ เขียนภาพเล่าเรื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง ปี ๒๕๕๘

– ร่วมแสดงงาน ร้อยใจสานศิลป์สู่ถิ่นไทย การประมูลงานครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘ นิทรรศการ
ประมูลงานศิลปะเพื่อนำรายได้ทั้งหมดมอบสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– ร่วมงานนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มศิลปินอีสาน ณ หอศิลป์ศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

– ได้รับ “ทุนส่งเสริมการศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปะ จากมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจำปี ๒๕๕๘
– ศิลปินรับเชิญ นิทรรศการ บรรยากาศในความทรงจำ ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๑
– นิทรรศการกลุ่ม Return จิตรกรรม ปี ๒๕๖๑

แนวคิด
แรงบันดาลใจจากความทรงจำ ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบอีสาน มีความเรียบง่าย ความสุข ยังคง
เหลือไออุ่นให้เกิดความคิดถึง ผู้สร้างสรรค์จึงถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมสีน้ำบนกระดาษ เพื่อเป็นการบันทึกความทรงจำ เพราะปัจจุบันวิถีชีวิตของคนอีสานเริ่มเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จนบางครั้งก็หลงลืมความงามแบบดั้งเดิม

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com