สุริยา   บ่ายค้าย   แสงลับไลลา

มืดทะมึน   เมฆา   เคลื่อนมาแทนก้ำ

ฝ้าสีดำ   คึ่มมึ้ม   หลึมมาเป็นโง่น

ลมทั่ง   เทิงถ่าว   โหย้น โยนย้าวย่าวไกล

.

ประกาย   แสงส่องฟ้า   เผลียงเปี่ยงเป็นสาย

แตกไฟ   ไปลายลอย   ล่ายลงลายตั้ง

หลิงยัง   ไกลคือใกล้   มวลเมฆาคุ่ม

ทันดน   ไหลลุ่มล้น   ฝนเท้งถอกเท ลงแล้ว

.

ยามใด   เดฮอดบ้าน   ฝนทั่งทางเมือ

ใจคนิง   คนคอย   เมื่อยามคนองฟ้า

ฝนมา   มีคุณให้   ซาวนาไถคราด

ทาดทาม   งามท่งน้ำ​   นาดั้วดั่งสวรรค์ คักแล้ว

.

ฝนแฮงทาง   ถี่ถ้วน   ธารเถกขจายสาย

รถไปมา   ถลาหลบ   เฟียดนองฟองฟ้ง

สติ   มีคงหมั้น   ไปมาดีตลอด

ขอให้   เมือฮอดบ้าน   เถิงห้องแห่งคนคอย ดีถ้อน

 

๙ มิ.ย. ๒๕๕๘

ค้าย : เวลาบ่ายจวนค่ำ. หลึม : มากมาย. หลิง : มอง. ถอก : เท (น้ำ). ดั้ว : งาม (พืชพันธุ์). เถก : เทน้ำทีละมาก ๆ, สาดน้ำแรง ๆ

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com