นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 70

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๐
ปีที่ ๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

เรื่องเด่น :
– อรรถาธิบายคำว่า ‘ด้ำ’ สืบสาวให้ถึงรากคำ โดย สุพัฒน์ เจริญสรรพพืช
– แถนในตำนานอุรังคธาตุ โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
– สุมิตรา จันทร์เงา : จันทร์ดวงงามที่เลือนหายไปจากลำน้ำโขง โดย “เจน อักษราพิจารณ์”
– คอลัมน์ใหม่ นักเขียนคนเดิม “อะคาเดมีชีวิต” โดย เสรี พงศ์พิศ

๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ คนบ้า
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ อำนาจประชาชน
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๙ เฮือนชานศิลปิน | กอง บ.ก. “ธรรมชาติอีสาน บันดาลใจ” สุทธิพงษ์ วรแก้วเมือง
๑๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล สืบสาวราวเรื่อง…ท้าวทั้งสี่ผู้ยิ่งใหญ่
๑๗ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ โกสัมพี
๑๘ จดหมาย | บรรณกร กลั่นขจร, เสรี พงศ์พิศ
๑๙ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ฟ้าสางดอยอินทนนท์
๒๐ อะคาเดมีชีวิต | เสรี พงศ์พิศ อะคาเดมีชีวิต
๒๔ เบิ่งโลก – เบิ่งไทย | “โชติช่วง นาดอน” Cryptocurrencies – เงินตราเสมือนจริง
๓๐ คำเก่าอย่าฟ่าวลืม | สุพัฒน์ เจริญสรรพพืช อรรถาธิบายคำว่า ‘ด้ำ’ โดยการสืบสาวให้ถึงรากคำ (ตอนที่ ๑)
๓๖ ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท | ชลธิรา สัตยาวัฒนา (๓) ด้ำโคตรเงือกและด้ำโคตรกบ ใน ‘ซิ่นนางหาญ’
๔๒ ที่ราบสูง ๒๐ จังหวัด | ธันยพงศ์ สารรัตน์ ขอนแก่น (๑)
๕๒ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” ปะเทีย ประทาย ไผทสมันต์ > สุรินทร์
๕๘ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ แถน ในตำนานอุรังคธาตุ
๖๓ บทกวี | องอาจ สิงห์สุวรรณ ขอพิเศษครับเจ๊
๖๔ วัฒนธรรมแถน | ทองแถม นาถจำนง (๒) แถนในตำนานไทมาว ไทใหญ่ ไทอาหม
๗๑ รายงานพิเศษ | กมล หอมกลิ่น ธรรมนูญจัดการขยะชุมชน
๗๘ บทกวี | “นายทิวา” …ธรรมวิถี-พุกามเจดีย์…
๗๙ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระสุวีรญาณ (พิชาญ สินโพธิ์) เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ (ธ)
๘๖ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” เมืองแม่มูล ดอกคูน เสียงแคน
๘๙ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” นอกนั้นมันจ่อย
๙๐ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก | สุรินทร์ ภาคศิริ (๒๘) เปิดตาไปกับทัวร์ (ภาค ๒)
๙๓ มนต์เพลงสองฝั่งโขง | “บรรณวัชร” “อุตะมะ-มหาพูมี” ฮักหอมถนอม “ดวงจำปา”
๙๗ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง วรรคทองในวรรณกรรมเพื่อชีวิต เพื่อประชาชน (ตอนที่ ๓)
๑๐๑ ศัพท์เพเหระ | ประสิทธิ์ ไชยชมพู กระบือ
๑๐๔ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๑๐๘ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล (๑๕) อาหาร “พระพุทธองค์” จาก “เกสวชาดก”
๑๑๑ ท่องเที่ยววัฒนธรรม | กอง บ.ก. กินไป – เที่ยวไป ในเวียดนามใต้ (๑)
๑๑๖ บทกวี | รุ่งเรือง ปรีชากุล ทุ่งฝันอันรวดร้าว
๑๑๙ ท้าวไซยคำเลาะทัวร์ | วรวิทย์ ตงศิริ หนองฮะ, หนองฮาก
๑๒๔ ลานข่วงคำกวี | “บุญผลา แสงดาวดั้ง” ทำบุญสร้างกุศล, คึดหน้าคึดหลัง, คิดฮอดอดีต, เทียนแท่งน้อย
๑๒๖ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” สุมิตรา จันทร์เงา : จันทร์ดวงงามที่เลือนหายไปจากลำน้ำโขง
๑๓๒ เรื่องสั้น | โกมล กุดโอภาส จนถึงวันตาย
๑๓๘ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ” / ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ หัวปลา
๑๔๐ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ลายแถนฟ้า ตอน ๑๓
๑๔๖ ไผว่าอีศานฮ้าง | สมปอง ดวงไสว ปั้นน้ำตาล ปั้นความสุขสนุกสนาน ปั้นเพื่อชีวิต
๑๕๑ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” ยูโธเปีย
๑๕๒ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง เล่าเรื่องเหล้า
๑๕๔ บทกวี | “กานต์ ลิ่มสถาพร” เลือดเนื้อและมวลกระดูก
๑๕๕ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” ภาพพระบฏ
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

——————————————

อ่านรายละเอียดเล่มนี้ที่นี่
อ่านตัวอย่างอีบุ๊กคลิกที่นี่

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com
หรือสมัครสมาชิกคลิกที่นี่

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com