นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 121

ปิดเล่ม ทางอีศาน ๑๒๑

การใช้ชีวิตทุกวันนี้ เอาแค่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติก็อยู่ยากแล้ว เหมือน ๆ จะรู้ที่มาที่ไปของปัญหา แต่นับวันยิ่งปั่นป่วนผันแปร

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 121

นิตยสาร “ทางอีศาน” ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๒๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ฉบับ ก้าวสู่ปีที่ ๑๑

ภาพปก : ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์

เรื่องเด่นในฉบับ

.

๐ นาคทั้ง ๙ ผู้สร้างแม่น้ำโขงในตำนานอุรังคธาตุ ~  ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ

๐ เต้าตาม ‘กาว’ ไปสู่… ‘ด้ำพงศ์กาว’ และ ‘ลาวกาว’ ~ ชลธิรา สัตยาวัฒนา

๐ ประกิตโชว์ ละครลิงคณะสุดท้ายของเมืองไทย ~ สมปอง ดวงไสว

๐ นานาภูมิศาสตร์ “วัง เวิน เลิง ดอน” : นิยามศัพท์เฉพาะแห่ง “น้ำ” บนทางอีศาน ~ ธันยพงศ์ สารรัตน์ 

๐ ใบลานวัดมณีวนารามมรดกบรรพชนคนอุบลฯ ~ สัจภูมิ ละออ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com