นิยามนักเดินทาง

                        “ทางอีศาน” ท่องเที่ยวเทียวทาง

                    กายจิตใสสว่างวางมุ่งหวัง

                    เพียรรู้โลกรู้ผู้คนอย่างจริงจัง

                    เพิ่มพลังชีวิตจิตวิญญาณ

                    รู้รากเหง้าแห่งตนชนเผ่าไท

                    รู้อารยธรรมยิ่งใหญ่มั่นไพศาล

                    รู้รักรู้สามัคคีมีเบิกบาน

                    สุขสราญมิตรภาพเอิบทาบทา

                    จึงภาพปฏิมาได้ปรากฏ

                    แบบอย่างความงามงดดั่งบุปผา

                    คนดีดีเรื่องดีที่นำพา

                    ผลิไฟปรารถนาใฝ่ทำดี

                          ชีวิตคือการท่องเที่ยวเทียวทาง

                    ทุกก้าวย่างมากเรื่องเล่าเฝ้าสอบถาม

                    ประสบการณ์แต่ละคนข้นนิยาม

                   ให้คิดข้ามลัดเลาะเสาะทางตน.

Related Posts

สรรสร้าง
เพลง ถนนสายทระนง
ผญาสมัย : ฝนเทวา
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com