ศุขปรีดา พนมยงค์ กับงานเขียนถึงผู้นำประเทศเพื่อนบ้าน

ศุขปรีดา พนมยงค์ กับงานเขียนถึงผู้นำประเทศเพื่อนบ้าน

‘ศุขปรีดา พนมยงค์’ กับผลงานเขียนอันทรงคุณค่าที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ “โฮจิมินห์ เทพเจ้าที่ยังมีลมหายใจ” “หวอเหงียนย้าปจอมทัพคู่บารมีโฮจิมินห์” และ “รำลึก 100 ปี เจ้าชายแดง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ลาวผ่านชีวิตเจ้าสุพานุวง” ผลงาน 3 เล่มที่ผู้เขียนได้ทุ่มเททั้งแรงใจและแรงกาย ค้นคว้าหาข้อมูล อีกทั้งยังเดินทางไปสัมภาษณ์เรื่องราวเหล่านั้นด้วยตัวท่านเอง

ปรีดา ข้าวบ่อ 29 ตุลาคม 2565

คุณศุขปรีดา พนมยงค์ เป็นหัวหน้าพาคณะมิตรสหายไปเยี่ยมเยือนและคารวะผู้อาวุโส ยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหลายครั้ง ผมมีโอกาสติดตามไป 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2548 ตามลำดับ

จากนั้น คุณศุขปรีดาลงมือเขียนประวัติท่านโฮจิมินห์ ส่งไปลงพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2549 และรวมพิมพ์เล่มครั้งแรก โดยสำนักพิมพ์มิ่งมิตร — บริษัทชนนิยม จำกัด เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 ในชื่อเล่มที่คุณขรรค์ชัย บุนปาน ประธานเครือบริษัทมติชน จำกัด เป็นผู้ตั้งให้ “โฮจิมินห์ เทพเจ้าผู้ยังมีลมหายใจ”

โดยผู้เขียนเผยความตั้งใจว่า “…เรียบเรียงขึ้นจากแรงบันดาลใจที่มีต่อภารกิจในการกู้อิสรภาพเวียดนามของประธานฯ โฮจิมินห์ ประกอบกับความประทับใจที่ผู้เขียนได้เคยมีโอกาสพบกับตัวท่านเมื่อ 95 ปีที่แล้ว…”

คุณศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์) นักเขียนนามอุโฆษ, ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และอดีตนักการทูต กล่าวในคำนำตอนหนึ่งว่า “…คุณศุขปรีดา พนมยงค์ ผู้เขียนประวัติท่านโฮจิมินห์เล่มนี้ น่าจะเป็นบุคคลที่เหมาะสม เพราะเป็นผู้ที่อผู้ใกลัชิด จดจำเหตุการณ์และข้อมูลลึกๆ ไว้มาก กล่าวสั้นๆ คือ รู้กว้างและลึก…หนังสือเล่มนี้ เป็นเสมือนแสงสว่างที่ฉายไปสลายความมืดและความสลัว ที่บดบังเหตุการณ์ของการต่อสู้ในการอภิวัฒน์อันยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญที่สุดที่ได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้กระจ่างชัดขึ้น”

อ่านบทความทั้งหมดต่อได้ที่นี่https://pridi.or.th/th/content/2022/10/1307

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com