สาส์นจากทางอีศาน – เชิญชวนท่องเที่ยววัฒนธรรมทางอีศาน (ครั้งที่ ๓)

สาส์นจากทางอีศาน
เชิญชวนท่องเที่ยววัฒนธรรมทางอีศาน (ครั้งที่ ๓)

0 “เที่ยวแอ่งอารยธรรมอีสานเหนือ ~ สกลนคร”
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตุ้มโฮมเพื่อนมิตรโดย นิตยสาร|มูลนิธิ| “ทางอีศาน”

นำเที่ยวโดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ และคณะวิทยากรชำนาญการ

ติดต่อ/ประสานงาน คุณแตงกวา ๐๘๖ ๓๘๘ ๙๐๙๕, คุณปุ๊ก ๐๘๖ ๓๗๘ ๒๕๑๖
& งบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๙,๗๐๐ บาท (ไม่รวมค่าเครื่องไป – กลับ) รวมค่าเรียนรู้เรื่อง “คราม” และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
& ท่านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเดินทางไปพบกันที่ จ.สกลนคร โดยเริ่มต้นกันที่ “ร้านจานเปล” ได้เลย

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
๑๐.๒๐ น. กรุงเทพ (DMK) ถึง ๑๑.๓๐ น. สกลนคร (SNO)
๑๒.๐๐ น. อิ่มอร่อย “ร้านจานเปล”
๑๓.๐๐ น. ~ เยือนพิพิธภัณฑ์ภูพาน แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของสกลนครดินแดนอารยธรรม ๔ ธรรม ได้แก่ ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม อารยธรรม
~ ชมพิพิธภัณฑ์สถานอาจารย์มั่น ภูริทัตเถระ และเจดีย์จันทโรเจติยานุสรณ์ ที่วัดป่าสุทธาวาส
๑๔.๐๐ น. เดินทางไปยังถ้ำผาแด่น ดินแดนประติมากรรมหินทราย ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่นบนหน้าผา
๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าพักโรงแรมฮักสกล
๑๘.๐๐ น. เต็มอิ่มที่ร้านสะบันงา
๒๑.๐๐ น. พักผ่อน/ฝันดี

วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

๐๖.๐๐ น. ~ ตักบาตรเช้าพร้อมชมวิถีชีวิตในตลาดเช้าของชาวสกลนคร
~ บริการอาหารเช้าที่ “ร้านเลิศรส”
๐๘.๓๐ น. ~ ลงเรือล่องหนองหาร ทะเลน้ำจืดอันดับสองรองจากบึงบอระเพ็ด
~ ชมดอนสวรรค์ เยือนชุมชนทวารวดีบ้านแป้น แวะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านน้ำพุ สักการะพญาสุวรรณภิงคาร และพระธาตุนารายณ์เจงเวง
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารที่ “ร้านข้าวเปียกโบราณฟรานซิส”
๑๓.๐๐ น. ~ เยี่ยมชุมชนท่าแร่ ชุมชนชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์อินโดจีนฝรั่งเศสที่มีเอกลักษณ์และเทคนิคการก่อสร้างเฉพาะตน
~ เรียนรู้การทำ “ดาว” กับพี่น้องชาวบ้านท่าแร่
๑๖.๐๐ น. เรียนรู้เรื่องคราม ลงมือย้อมคราม และเป็นเจ้าของเสื้อ/ผ้าพันคอ หนึ่งเดียวในโลก ณ สวนแมน (Creative Crafts Center)
๑๘.๐๐ น. เสิร์ฟอาหารเลื่องชื่อ โคขุนโพนยางคำ “ร้านฟาร์มฮักโคขุนคุณทอง” (มีเมนูอื่น ๆ สำหรับท่านที่ไม่ใช่สายเนื้อ)
๒๑.๐๐ น. กลับที่พัก/ราตรีสวัสดิ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

๐๗.๐๐ น. อาหารเช้าที่ “ร้านกรีนคอนเนอร์”
๐๘.๐๐ น. ตื่นตาตื่นใจและยืดกำลังขา ณ ปราสาทพระธาตุภูเพ็ก ดินแดนลอยฟ้าศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรขอมโบราณ สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๖ บนยอดเขาภูเพ็ก สูงจากระดับน้ำทะเล ๕๒๐ เมตร สร้างด้วยหินทราย เรือนธาตุตั้งบนฐานยกสูง ตอนหน้าของปราสาทมีฐานหินเรียงซ้อนกัน มีบาราย ด้านหน้าอาคารปราสาททางทิศตะวันออกมีบันไดก่อปูนขึ้นบนยอดเขา ๔๙๕ ขั้น
๑๒.๐๐ น. ฝากท้องไว้ที่ครัวบัวทอง
๑๓.๐๐ น. ไหว้พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุศาสดาราม ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านเมืองมาแต่โบราณ
แรกเริ่มพระธาตุเชิงชุมคงเป็นปราสาทหินทรายศิลปะสมัยขอม ภายในกรอบประตูทางเข้าอุโมงค์ด้านขวามือ มีจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรขอมโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ องค์พระธาตุในปัจจุบันเป็นศิลปะล้านช้าง เนื่องจากอิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ และได้มีการบูรณะองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่
๑๔.๐๐ น. พระธาตุนารายณ์เจงเวง หรือ “อรดีมายานารายณ์เจงเวง” โดยกลุ่มสตรีเมืองหนองหารหลวงสร้างแข่งขันกับกลุ่มบุรุษชาวเมืองหนองหารน้อย เพื่อรอรับพระมหากัสสปะเถระนำพระอุรังคธาตุไปบรรจุยังภูกำพร้า หากฝ่ายใดสร้างเจดีย์ใหญ่เสร็จก่อนดาวเพ็กขึ้นฝ่ายนั้นชนะ
๑๕.๐๐ น. ~ ชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
~ ชมห้องแห่งแรงบันดาลใจของจิตร ภูมิศักดิ์
~ แลกเปลี่ยนและเสวนากับภาคประชาสังคมคนจังหวัดสกลนคร
๑๘.๐๐ น. อาหารค่ำร้านศิรินภา

วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

๐๗.๐๐ น. อาหารเช้าที่โรงแรม
๐๙.๐๐ น. ~ เยี่ยมคารวะครูเตียง ศิริขันธ์ ณ อนุสรณ์สถานบนเทือกเขาภูพาน
๑๒.๐๐ น. อาหารอีสานคลาสสิก “ร้านฟ้าโปร่ง”
๑๓.๐๐ น. ~ ชมพระธาตุดุม โบราณสถานแห่งนี้ดั้งเดิมเป็นพระปรางค์ก่ออิฐ ๓ หลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีร่องรอยของคูน้ำล้อมรอบเห็นได้ชัด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยเดียวกับพระธาตุนารายณ์เจงเวง แต่องค์ปราสาทเล็กกว่า พบทับหลังทั้ง ๔ ด้าน ด้านทิศเหนือเป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ มีภาพเทวดาทรงพาหนะเหนือหน้ากาล ประกอบด้วยสัตว์ต่าง ๆ เช่น ช้าง สิงห์ และลายใบไม้ม้วน การกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๗ ศิลปะเขมรแบบบาปวน
~ เยี่ยมร้านคำหอม Come Home Coffery Art and Culture วัฒนธรรมคราม
~ แบรนด์ภูคราม และศิลปะยันต์แมงป่องมหาลาภ
~ พบกับ “คุณมะเหมี่ยว” เล่าที่มาแบรนด์ภูคราม
~ เดินถนนผ้าคราม ซื้อของฝากหลากหลาย
๑๕.๓๐ น. เดินทางไปสนามบินจังหวัดสกลนคร
(เดินทางกลับด้วยสายการบินนกแอร์ สกลนคร ๑๗.๔๐ น.- ดอนเมือง
๑๘.๔๕ น.)

*วิทยากร

  • อาจารย์วรวิทย์ ตงศิริ ผู้สนใจงานศิลปวัฒนธรรมและนิยมการเลาะท่องเท่ี่ยว
  • อาจารย์ ดร.สถิตย์ ภาคมฤค ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมชาติและจักรวาล
  • อาจารย์พจนวราภรณ์ เขจรเนตร นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

**ประสานงานพื้นที่

  • คุณเขมจิรา ชุมปัญญา นายกสมาคมการท่องเที่ยวสกลนคร และเลขาฯสมาคมผู้ไทโลก
  • อาจารย์สุชีลา เพชรแก้ว กรรมการมูลนิธิทางอีศาน
  • อาจารย์เรวดี ระภาเพศ แห่งโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
  • และตัวแทนภาคประชาสังคมด้านต่าง ๆ

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อสาระ ความสุขและคุ้มค่าเวลาที่สุด.

Related Posts

บทที่ 5 พบคําตอบ
ปิดเล่ม ทางอีศาน 125
รากเหง้ามีทั้งดีและเน่าเสีย
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com