อริยสัจสี่นั้น                            เป็นต่อนพระธรรม

เอกองค์ชินวร                         ดำรัสตรัสรู้

สอนคนไขขานฮู้                     ความจริงอันประเสริฐ

สี่ประการทุกข์พ้น                    อันได้แก่ธรรม ต่อนี้แล้ว

1 ทุกข์ บ่สบายยากเยื้อน          ในนอกใจกาย

2 สมุทัย เห็นทันหน                 แห่งความทุกข์นั้น

3 นิโรธ ความดับสิ้น                 ในบรรดาทุกข์

4 มรรค สายทางดุ่งดั้น              พาพ้นทุกขภัย

‘ทุกข์’ นำแนวบ่เตื้อง                ในจิตในกาย

ชรากาลกายา                          ป่วยมรณาล้ม

ไลลาของหวงไห้                     ใจพันกระสันต์อ่าว

ปองสิ่งใดบ่ได้                         หลายล้นทุกขัง

‘สมุทัย’ ทางทุกข์ย้อน              ภาวะ ‘ตัณหา 3’

1 กามตัณหา พาใจ                 ใคร่ดูดมยินย้อง

2 ภวตัณหา อยากได้               อยากมีเอาคัก

3 วิภวตัณหา บ่อยากได้           ของฮ้ายหน่ายซัง

‘นิโรธ’ ความทุกข์สิ้น               ศีลสมาธิปัญญา

พาคนเพียร                            ผ่านภูมิพาลฮ้าย

พิจารณ์ตนจนแจ้ง                  สติปัฏฐาน 4

ขันธ์ห้าไตรลักษณ์ฮู้               เถิงถ้านพระนิพพาน

‘มรรค’ ทางทุกข์พ้น               ควรเที่ยวสายกลาง

‘บ่หย่อน’ ตามอารมณ์            หล่มหลงเพลินก้าว

แล ‘บ่ตึง’ จนต้อง                  ทรมานทนทุกข์

เดิน ‘สายกลาง’ คักแท้          ทางให้ทุกข์สลาย

หลักของคำสอนนั้น               3 ขั้นพ้นทุกข์

1 ขั้นต่ำ คือภพพ้น                 อบายซั้นต่ำภูมิ

2 ขั้นกลาง ไกลนิวรณ์ห้า        พาใจสบายส่วง

3 ขั้นสูง สลายทุกข์พ้น           ภพสิ้นสู่นิพพาน แท้แล้ว

2 มกราคม 2562

 

ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com