อำนาจนิ่ม ~ พลังวัฒนธรรม

อำนาจนิ่ม ~ พลังวัฒนธรรม

อำนาจนิ่มนวล (Soft Power) หรืออำนาจอ่อนละมุน อำนาจแห่งพระคุณ ตรงกันข้ามกับอำนาจแข็ง (Hard Power) หรืออำนาจรุนแรง ใช้กำลัง ใช้พระเดชเป็นใหญ่ อำนาจนิ่มนี้ติดตัวและฝังอยู่ในจิตสำนึกของแต่ละคนมาตามสายสะดือ ตามพงศ์พันธุ์ ตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิด

ตัวตนของอำนาจนิ่ม ปรากฏในรูปการณ์จิตสำนึก ความคิด ความเชื่อ ทัศนะในการเข้าใจโลกและอธิบายจักรวาล ฯลฯ ปรากฏในรูปแบบการดำรงชีวิตประจำวัน เรื่องรสชาติอาหารการกิน ที่อยู่อาศัย พิธีกรรมตั้งแต่ลืมตาดูโลกจนตาย ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ฯลฯ และปรากฏในผลผลิตด้านวัตถุของจิตใจ เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สบสมัยนิยม รวมถึงการทำงานและรูปทรงของสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและเครื่องจักรต่าง ๆ ฯลฯ

บนพื้นฐานของชีวิตที่มีเสรีภาพ ทุกคนมีศักดิ์ศรี และสังคมมีประชาธิปไตย เคารพในหลักเหตุและผล มนุษย์ทุกคนย่อมซึมซับพลังอำนาจนิ่มนี้อยู่ในสายเลือด และพร้อมสร้างสรรค์ต่อยอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

อำนาจนิ่มหรือพลังทางวัฒนธรรมนี้ เป็นดั่งด้ายสายสิญจน์ที่ฟั่นสามัคคีธรรมของชุมชน ของผู้คนพลเมืองในการมีชีวิตและดำรงชีวิต ที่อยู่กันด้วยการพึ่งตนเอง ให้อภัยและแบ่งปัน จงส่งเสริมอำนาจนี้กลับไปสร้างพลังให้กับคนรากหญ้า จงเปิดขอบฟ้าให้แก่การคิดสร้างของพี่น้องทุกชาติพันธุ์ ทุกภูมิภาค ทุกเพศสภาพ ทุกศรัทธาในศาสนา จงเลิกด้อยค่ากันเอง ด้อยค่าตนเอง และจงกล้าต่อสู้กับความอยุติธรรมทั้งปวง เพื่อทุกรากเหง้าจากอำนาจแห่งคุณธรรมจะได้เติบใหญ่และงอกงาม

ดอกผลที่ผลิบานจากพลังทางวัฒนธรรมของสังคมที่สันติสุข นอกจากจะเป็นดั่งของขวัญกำนัลให้เจ้าของแล้ว ย่อมจะหอมหวนชวนให้แขกแก้วจากบ้านอื่นเมืองไกลได้มาเสาะแสวงหาและชื่นชม

การจะใช้อำนาจพระเดชมาสร้างพระคุณนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะใช้เพื่อเป็นจุดขาย หรือหวังผลทางการเมือง เพราะอำนาจแห่งพระคุณนั้นเกิดจากชีวิตที่เปี่ยมศรัทธาและตามครรลองวิถีปฏิบัติของชุมชนที่เข้มแข็ง

การเข้ามาเด็ดยอดเอาดอกผลที่พอมีพอได้ไปนั้น เท่ากับเหยียบย่ำคนเล็กคนน้อย แช่แข็งหมู่บ้าน ดังที่ผ่านมานับสิบนับร้อยปี

Related Posts

ทางอีศาน ฉบับที่ 140
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com