เชิญร่วมงานใหญ่ประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๑

0

เชิญร่วมงานใหญ่ประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๑

“ข้าว – ปลา – ป่า – เกลือ”
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ชมนิทรรศการ ฟังเสวนา ทัศนาการแสดงหลากหลาย ซื้อผลิตภัณฑ์และอาหารจากชุมชน ฯลฯ

เฉพาะวันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
เชิญร่วมงานมอบรางวัล “ศิลปินภูพาน”
และชมการแสดงของ “หมาเก้าหาง”

ตารางงานวันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น. เริ่มลงทะเบียน ศิลปิน และเครือข่ายเพลง ดนตรี กวี ศิลป์สกลนคร
เวลา ๑๔.๐๐น.-๑๕.๐๐ น. การแสดงของเครือข่ายเพลง ดนตรี กวีศิลป์สกลนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น – ๑๖.๐๐ น. -การแสดงของต้นกล้าศิลปินภูพาน ปี ๖๑ และปี ๖๒
-ต้นกล้าขึ้นกล่าวความรู้สึก แรงบันดาลใจ และการอาสาทำความดี
เวลา ๑๖.๐๐ น. -๑๗.๐๐ น. -การแสดงของศิลปินภูพาน ปี ๖๑ และ ปี ๖๒
– ศิลปินภูพาน ขึ้นกล่าวความรู้สึกแรงบันดาลใจ และการอาสาทำความดี
เวลา ๑๗.๐๐ น. -๑๗.๓๐ น. การแสดงของวงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง”
เวลา ๑๗.๓๐ น.- ๑๘.๓๐ น. -พิธีเปิดงาน โดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
-มอบเกียรติคุณแก่องค์กรร่วมจัดงาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. การประกาศเกียรติคุณ “ศิลปินภูพาน” พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. การแสดงของวงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง”
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. หมอลำย้อนยุค “แม่บุญช่วง เด่นดวง”

*หมายเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, มีหนังสือดีจาก “ชนนิยม” “ทางอีศาน” ให้อ่าน

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com