“โกลเด้นบอย” เป็นชื่อที่นักค้าวัตถุโบราณใช้เรียกประติมากรรมสำริดกะไหล่ทอง รูปสัญลักษณ์ผีบรรพชน ฝีมือช่างแบบลุ่มน้ำมูล ซึ่งนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเป็นพระเจ้าชัยวรมัน ที่ 6 สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1600 – 1650 หรืออายุประมาณ 900 – 1,000 ปี มีความสูง 125 เซนติเมตร น้ำหนัก 66 กิโลกรัม.

“โกลเด้นบอย” ถูกชาวบ้านยางโป่งสะเดา อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ขุดพบและนำออกไปขายเมื่อ พ.ศ. 2518 ในราคา 1,200,000 บาท ราคาประเมินปัจจุบันกว่า 100 ล้านบาท.

“โกลเด้นบอย” ได้รับการส่งคืนจากพิพิธภัณฑ์ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ขณะนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร โดยให้เหตุผลว่าต้องการศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์. ส่วนพี่น้องประชาชนชาวบ้านยางโป่งสะเดา และบ้านหนองยาง ขณะนี้กำลังระดมจัดหางบประมาณ เช่น เปิดสระสาธารณะให้ลงจับปลาโดยคิดค่าแหปากละ 400 บาท, ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีกองละ 500 บาท เป็นต้น เพื่อนำเงินที่ได้ไปเป็นค่าหล่อโกลเด้นบอยจำลอง และจัดสร้างมณฑปปราสาท ให้เป็นอนุสรณ์สถานสำหรับชาวบ้านได้กราบไหว้บูชา.

โดยวันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ จะมีขบวนแห่โกลเด้นบอยจำลอง มีพิธีบวงสรวง และการประดิษฐาน ณ จุดที่ค้นพบโกลเด้นบอยเมื่อ 49 ปีที่ผ่านมา…

~~~~ภาพประกอบบางภาพ โดย “รัล คีงไฟ” ~~~~

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com