บทบรรณาธิการ ฝันปีใหม่ 2560

22

ฝันปีใหม่ ๒๕๖๐
คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ
Column : Editorials

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๕๗
ปีที่ ๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ฉบับ: จาก “กาบแก้วบัวบาน” อวสาน “ศรีโคตรบูร”

บรรณาธิการทางอีศาน57

กาลร่วมแรงร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วไหว้สาแม่ธรณี แม่โพสพ ทำบุญขวัญข้าว บุญเล้า คัดสรรพันธุ์ ขนข้าวใหม่ขึ้นเก็บไว้กิน แบ่งส่วนหนึ่งสำหรับไว้ขาย ข้าวสารอินทรีย์ ปลอดเคมี แร่ธาตุสารอาหารแต่ละเมล็ดหาที่ใดบนโลกใบนี้ไม่มี ตั้งราคาเท่าใหร่ผู้บริโภคต่างก็แย่งกันอุดหนุน ไม่เพียงเท่านั้นยังนำไปแปรรูปสร้างนวัตกรรมอาหารที่พร้อมบริโภค เก็บรักษาได้นาน และหมักกลั่นสุราประจำถิ่นรสเลิศออกจำหน่าย

พี่น้องชาวไร่ชาวนาเก็บหอมรอมริบ เทศกาลสำคัญอย่างปีใหม่จึงออกจับจ่ายใช้สอยที เสื้อผ้าสักชุดรองเท้าสักคู่ ของกินของอยาก และซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไปฉลองพร้อมหน้าญาติมิตร หลายคนอาจเพิ่มนํ้าหนักทองคำรูปพรรณ เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ รถกระบะคันใหม่

ร้านค้าขายบริการในอำเภอ จังหวัด คึกคัก เงินสะพัดหมุนเวียน ตลาดเช้าเย็นผู้คนแน่นขนัด ตลอดทั้งวันสามล้อถีบ รถสองแถวประจำหมู่บ้าน รถส่วนบุคคลและรถจากทางไกลวิ่งกันขวักไขว่

ทุกใบหน้าในวงกินเลี้ยงสังสันทน์เต็มด้วยความปีติ อิ่มเอม เริงรื่น สนุกสนานหฤหรรษ์ ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจปรารถนา ปีหน้าก็ตระเตรียมงานอย่างละเอียดรอบด้านเพื่ออนาคตที่สดใสรุ่งเรืองกว่าปีที่ผ่านมา คนส่วนใหญ่มีความสุข ประเทศชาติก็เจริญ

ความสำเร็จเจริญรุดหน้าของประเทศไทย เกิดจากอนุชนได้รับการอบรมบ่มเพาะตามวัย เรียนรู้ศิลปะประเพณี วิถีของหมู่บ้านตน ได้ซึมซับเลือดเนื้อจิตวิญญาณบรรพชน ครั้นเติบใหญ่ก็ได้เห็นโลกกว้าง มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะอย่างเสมอภาค รู้ถูกผิด ดีชั่ว แพ้ชนะ และเทิดทูนศักดิ์ศรีความเป็นคน เยาวชนมีโอกาสอย่างเท่าเทียม ไร้เส้นสาย ไม่มีการจ่ายเงินซื้อโต๊ะเก้าอี้และสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตนถนัด เมื่อเข้าสู่ขั้นอุดมศึกษาก็รู้ว่าตัวเองเหมาะกับการเรียนสายวิชาการหรือวิชาชีพ

ทุกสายวิชาการเรียนการสอน รัฐบาลได้วางทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไว้แล้วว่า จะสร้างชาติพัฒนาประเทศให้ศรีวิไลไปทางใด บัณฑิตใหม่จึงได้รับการบรรจุเข้าแบกรับภารกิจตามเหมาะสม คนนั้นเป็นปัญญาชนด้านเกษตร คนนี้เป็นบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมและทุกคนล้วนเป็นผู้รู้ศิลปศาสตร์ด้านต่าง ๆ อย่างรัฐศาสตร์ การต่างประเทศ บริหารจัดการ วิทยาศาสตร์สาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น เพื่อเข้าไปร่วมทำงานกับพี่น้อง ทุกข์สุขอยู่ท่ามกลางประชาชน สร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ทุกสาขาอาชีพ จากฐานทรัพยาการธรรมชาติที่สมบูรณ์มั่นคั่งอยู่แล้ว

และที่สำคัญ รัฐบาลมีความเป็นประชาธิปไตยเสมอภาค โปร่งใส มีคุณธรรม ทั้งมีนโยบายให้คนรํ่ารวยกรอกแบบสอบถามว่า รวยเท่าใหร่ รวยมาได้อย่างไรหากรวยด้วยสมอง สองมือที่สะอาด ความสามารถเป็นเลิศ ก็ประกาศเกียรติ ยกย่องเป็นแบบอย่าง หากพบการทุจริต ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปหาเศษหาเลย ข้าราชการระดับสูงมีตำแหน่งซํ้าซ้อนในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไปกินเงินเดือนที่ปรึกษาบริษัทเอกชน ไปมีที่ดินริมทะเลบนภูเขา ก็ริบทรัพย์นำเงินกลับมาบำรุงแผ่นดิน ตัดสินความผิดตามฐานานุโทษของแต่ละบุคคล

ทั้งไม่ปล่อยให้ทุนผูกขาดร่วมมือกับกลไกรัฐฉ้อฉลสูบกินโภคทรัพย์ส่วนรวม แล้ววันดีคืนร้ายก็โยนเศษเงินมาให้ผู้มีรายได้น้อยจับจ่ายใช้สอย เพื่อยังรักษาชีวิตไว้ไม่ให้ตาย ด้วยหวังผลให้ยืดวงจรการเอารัดเอาเปรียบดำรงอยู่ต่อไป

ดังบรรยายความฝันมาทั้งหมดนี้แล้ว ประชาชนชาวไทยเมื่อเสร็จสิ้นงานเกี่ยวข้าว หรือหลังจากถอนมันสำปะหลังขาย ตัดอ้อยขาย ขายผลิตผลทางเกษตรกรรมและกสิกรรม รวมทั้งรับจ้างได้เงินรายวัน ได้เงินเดือนประจำจากธุรกิจต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม ทุกคนจึงมีกำลังจับจ่ายใช้สอย ปีใหม่ปีนี้ผู้ซื้อผู้ขายจึงล้วนหน้าชื่นอกพอง ข้าราชการก็ได้รับเสียงแซ่ซร้องสดุดี

ปรีดา ข้าวบ่อ
บรรณาธิการอำนวยการ

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๕๗
ปีที่ ๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ฉบับ: จาก “กาบแก้วบัวบาน” อวสาน “ศรีโคตรบูร”

เรื่องเด่น:
– ส่งครูสมพงษ์ พละสูรย์ (“คำหมาน คนไค”) กลับเมืองแถน
– คำประกาศ People Go 2550 ถึง “กองทุนครูของประชาชน สน รูปสูง”
– ผู้ไท : แพรวาในดวงจิต คำสอนในดวงใจ และ “แว่วเสียงกี่นางสีดา”
– ซึมซับเรื่องสั้น “คมกรณ์” – “บทอาขยานของตาสอน” แล้วม่วนซื่นกับ “แคนล่องคะนองลำ”

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่

MebMarket
4Dbook
DDeBook

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://e-shann.com/

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com