Day

เมษายน 18, 2013

Buffalo Agenda vs Buffalo Congress

ผมเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่คนหากินกับควายจะออกมาปกป้องควาย ให้ควายได้รับการดูแลอยู่คู่เมืองไทยอย่างมีศักดิ์ศรีของควาย โดยอาศัยช่วงเวลาแต่นี้ไปกว่าสามเดือน ข่าวบอกว่าประเทศทั่วโลกมีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการว่าด้วยควาย มีชื่อการประชุมเป็นภาษาอังกฤษว่า Buffalo Congress

ข้าวนี้นะมีรส ให้ชนชิมทุกชั้นชน

การฉ้อฉลในโครงการนี้ทำกันแทบจะทุกกลุ่ม ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การแจ้งพื้นที่นาที่ไม่ตรงไปตรงมา แอบขายใบประทวน / เอาข้าวจากเพื่อนบ้านชายแดนมาสวมสิทธิ์ กด-โก่งราคารับซื้อ สมคบกันตรวจสอบคุณภาพ สีข้าวไม่ได้ตามมาตรฐาน เก็บข้าวในโกดังแบบยัดไส้ ฯลฯ เรียกว่าจากต้นน้ำถึงปลายน้ำเลย
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com