Day

กรกฎาคม 20, 2013

ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย กลุ่มบ้านหม้อ ขอนแก่น

ที่บ้านหม้อ ตำบลคูคำนี้ ถือเป็นแหล่งปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่น ผักปลอดสารพิษบ้านหม้อเป็นพืชผักที่ขึ้นชื่อและสร้างชื่อเสียงให้แก่อำเภอซำสูง ชาวบ้านหม้อปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้วิธีกางมุ้ง
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com