Day

สิงหาคม 5, 2022

“ทางอีศาน” ได้รับการเสนอและผ่านการพิจารณาคัดเลือก สู่โครงงาน “เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

"ทางอีศาน" ได้รับการเสนอและผ่านการพิจารณาคัดเลือก สู่โครงงาน "เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" จัดโดย กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงงานฯนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อด้วยการกำกับดูแลสื่อในเชิงบวก กระตุ้นสื่อให้มีความภาคภูมิใจ สร้างแรงจูงใจให้รัฐส่งเสริมสื่อที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com