คำโตงโตย ทางอีศาน 11

0

ทางอีศาน ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
คอลัมน์: คำโตงโตย
Column: Eshan Saying

e-shann11_eshansaying

ดร.ปรีชา พิณทอง อธิบายไว้ว่า คำว่าแกว ได้แก่ พรรค พวก เผ่า ผันทะนัง ได้แก่ไม้ค้อหรือไม้สะคร้อ จอนฟอน ได้แก่พังพอน สัตว์สี่จำพวกคือ กากับนกเค้า หนูกับแมว หมีกับไม้สะคร้อ จอนฟอนกับงูเห่า สัตว์สี่จำพวกนี้ไม่ถูกกันอยู่ร่วมเป็นมิตรสหายกันไม่ได้ สาเหตุที่ไม่ถูกกันมีดังนี้ เมื่อพวกสัตว์เลือกเอานกเค้าเป็นนาย กาคัดค้าน นกเค้าจึงเป็นศัตรูกับเขามาจนทุกวันนี้ แมวกัดหนูและลูกหนู หนูจึงเป็นศัตรูกับแมวมาจนทุกวันนี้ หมีไปอาศัยอยู่ใต้ต้นค้อ กิ่งของต้นค้อหักลงมาทับคอหมี เมื่อนายพรานไปหาต้นไม้มาทำกลอง หมีบอกนายพรานให้ไปเอาต้นค้อ ต้นค้อบอกนายพรานให้ไปเอาหนังหมีไปหุ้มกลอง หมีกับไม้ค้อจึงเป็นศัตรูกันมาจนทุกวันนี้ จอนฟอนกับงูเห่าต่างเป็นสัตว์มีพิษด้วยกัน ต่างตัวต่างกัดกันไม่มีใครยอมใคร จอนฟอนกับงูเห่าจึงเป็นศัตรูกันมาจนทุกวันนี้.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com