นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 89

83

นิตยสาร “ทางอีศาน” ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๘๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
ภาพปก เพื่อนร่วมทาง โดย รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ

เรื่องเด่นในฉบับ
• ปรีชา พิณทอง ช่วยมองโลกมองชีวิต โดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ
• การค้นพบสมุนไพรวิเศษ โดย ผศ.ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์
• หอมข้าวละมุนที่นาบุญข้าวหอม โดย ธีรภาพ โลหิตกุล
• ทำไมตำราหมอดูดูผิดบ้างถูกบ้าง โดย รศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์
• ทบทวนความรู้เรื่อง สมณยศ และพิธีหดสรงในแผ่นดินอีสาน โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
• ข้าวตัง-ข้าวตอก-ข้าวเม่า-ข้าวมธุปายาส-ข้าวยาคู โดย สันติ เศวตวิมล

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com