แม่ญิงอีสาน

คุณเพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง เขียนบทความเรื่อง “อุปนิสัยชี้ชะตากรรม” ลงในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

คุณเพ็ญศรีมองสาวอีสานที่แต่งงานกับชาวต่างประเทศว่า เพื่อไต่เต้าเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจและยกฐานะทางสังคมตนเอง แล้วก็ สงสัยทำไมไม่เลือกสิ่งดี ๆ เหมือนที่พ่อแม่เธอสอนให้คบแต่คนดี ๆ และทำไมไม่ศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนาชีวิต

เนื้อหาบทความสรุปว่าสาวอีสานมีอุปนิสัยขี้เกียจ สันหลังยาว หยิบโหย่ง ไม่แสวงหาความรู้ มักง่าย มีความคิดพึ่งพา และไร้ศักดิ์ศรี ทั้งหมดนี้จึงต้องกระเสือกกระสนหาผัวฝรั่ง หรือไม่ก็ทำงานได้เพียงภาคบริการ

คนอีสานมีรากเหง้า มีประวัติศาสตร์ มีอารยธรรม ชุมชนทุกชาติพันธุ์วรรณนาต่อสู้ สร้างบ้านเมืองมาอย่างทระนงองอาจ

คนอีสานมีเลือดเนื้อจิตวิญญาณ มีข้อกำหนดร่วมเพื่อประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็นข้อห้ามในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการหาอยู่หากิน ในความสัมพันธ์กับคน กับธรรมชาติ และกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เพื่ออบรมบ่มเพาะให้ผู้คน พลเมืองเป็น “ผู้ดี”

ภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่ มีประชากรมหาศาล เมื่อได้ร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องชาวไทยทุกภูมิภาค ย่อมสามารถผลักดันประเทศชาติให้พลิกเปลี่ยนดีงามยิ่งขึ้น

ทั้งนี้คนต้องมองเห็นหัวคนด้วยกัน สังคมต้องมีความเสมอภาค การค้าขายยุติธรรม ข้ารัฐการมีธรรมาภิบาล ที่สำคัญต้องปลดปล่อยพลังชีวิตของแต่ละคน แต่ละชุมชนหมู่บ้าน ให้ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

ด้วยจิตคารวะ

บรรณาธิการอำนวยการ

 

 

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com