เขียนโดย

admin2

ใบหน้านักอ่าน ทางอีศาน

แม่ใหญ่หนา พิบูล อายุ 84 ย่าง ชาวบ้านป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด จบ ป.4 “ภาษาไทยนี่แข่งได้ ภาษาอื่นถ้าได้เรียนกะสิได่คือกัน” แม่ใหญ่ว่า แม่ใหญ่ตำหมากกินแล้วมานั่งอ่านทางอีศาน ไล่ไปตั้งแต่หน้าคณะผู้จัดทำ สารบาญ . . .

ตำนานความเชื่อ “นกหัสดีลิงค์”

มารู้จักกับ นกหัสดีลิงค์ งานศิลปกรรมที่งดงามอลังการของเมรุลอยหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ บอกเล่าเรื่องราวตำนานความเชื่อโดยครูช่าง อ.ยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ ที่สร้างแล้วเสร็จพร้อมสำหรับงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูให...
Read More

นักศึกษา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป อนุโมทนาบุญร่วมกันประดับตกแต่งเมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงฯ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

นักศึกษา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป อนุโมทนาบุญร่วมกันประดับตกแต่งเมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงฯ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัย

ย้อนไปในอดีต ในฐานะแผ่นดินซึ่งเป็นจุดร่วมของ ๓ น่านน้ำสำคัญ คือ ทะเลจีนใต้ ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย “อาณาจักรศรีวิชัย” หรือ “รัฐศรีวิชัย” จึงถือเป็นรัฐแห่งน่านสมุทรกำเนิด เติบโต และผูกพันกับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกามายาวนานด้วยทำเลที่ตั้งที่โดดเด่น กลายเป็นชุมชนการค้าตามชายฝั่งริมทะเลเชื่อมโยงกับสถานีการค้าอื่น ๆ ในน่านทะเล

กรองแก้ว เจริญสุข ลูกศิษย์ก้นกุฏิด้านการเขียนกาพย์กลอนของ “นายผี”

ตอนนั้นท่านกลับมาจากเป็นอัยการที่ปัตตานีแล้ว รู้สึกว่าจะลาออกจากอัยการแล้วท่านมาสอน พอรู้ว่าเพื่อนฝูงคนไหนที่อยากรู้กลอนก็สอนหมด แต่ที่สอนอย่างเป็นทางการก็คือป้า

นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 77

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๗ปีที่ ๗ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาคลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต เรื่องเด่น :– เรื่องจากปก ๑๐๐ ปีชาตกาล “นายผี” – อัศนี ...
Read More

โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา

โครงการฯศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ใหม่ร่วมกับชุมชน โดยนําวิถีชีวิตของคนชุมชนมาเป็นหลักในการจัดกระบวนการพัฒนาสู่การปฏิบัติ โดยมี “วัด” เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างสายสัมพันธ์บนพื้น...
Read More

พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”

สัมภาษณ์คุณแม่อุดร สมณะ การศึกษาโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น พ.ศ.2525 สาธารณสุขศาสตร์บัณทิต มมส. พ.ศ.2546 อดีตหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านห้วยหีบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร นักบริหารจัดการด้านอนามัยและสิ่งแว...
Read More
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com