ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร

0

ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร

จุดประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้คืนสู่ชุมชนและให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับรู้สนับสนุนและต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นที่มา : “โครงการเผยแพร่ประวัติชุมชนผ่านภูมิบ้านนามเมืองตามภาษาท้องถิ่น

ขอนำเสนอพอสังเขปดังนี้ (สนใจสอบถามเพิ่มเติมและรับเอกสารรายละเอียดได้)

หลักการและเหตุผล

ในภาพรวมฅนส่วนใหญ่มีแนวโน้มเลือนหลงที่มาความหมายของภูมิลำเนา เฉพาะอย่างยิ่งที่สะกดเขียนอ่านและแปลความหมายได้ยาก ขณะที่หนังสือเล่มนี้ได้ใช้วิธีวิทยาศึกษาของภูมินามวิทยา (Toponymy) ด้วยพื้นฐานนิรุกติศาสตร์ สนับสนุนด้วยชาติพันธุ์วิทยา พึ่งพาข้อมูลโบราณคดี ซึ่งหลายภูมินามถูกตั้งศัพท์สันนิษฐานใหม่ให้ขบคิด

วัตถุประสงค์

ทางคณะผู้ดำเนินงานได้ตั้ง “กลุ่มเพื่อนสุวัณภูมิ” เพื่อระดมทุนจัดพิมพ์หนังสือสาระความรู้ ประเดิมด้วย “สารคดีภูมินามวิทยา” กำหนดเป้าหมายศึกษาที่มาชื่อภูมิบ้านนามเมืองในประเทศไทย และบางกรณีเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, รวมทั้งหลักฐานโบราณคดี(ถ้ามี) ปากคำฅนร่วมสมัย แสวงหาคำอธิบายศัพท์ การตีความ ช่วยเสริมส่งทัศนะต่อประวัติชุมชนท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้อ่านหลายวัยได้รับความรู้ภาษาท้องถิ่น, ประวัติชุมชนกระจ่างยิ่งขึ้
  2. ขยายการรับรู้เชิงเปรียบเทียบ เกิดข้อคิดข้อสังเกตต่อชื่อภูมิบ้านนามเมือง
  3. บุคคล บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมสนับสนุนผลิตสื่อหนังสือใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นและนำไปต่อยอดได้ ฯลฯ

ขอบเขตเนื้อหา กรอบโครงงาน

ชื่อปก : ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร
โปรยปก : อยู่กันมาหลายชั่วฅน จนเลือนหลงความหมาย

เนื้อหาสังเขป

การตั้งชื่อภูมิบ้านนามเมืองด้วยศัพท์ท้องถิ่นในประเทศไทย เกี่ยวเนื่องชาติพันธุ์ภาษา ภาษาเขมร, มอญ, กูย และอื่น ๆ อิงฐานข้อมูลนิทาน, ตำนาน, พุทธประวัติ, ประวัติชุมชน, แหล่งโบราณคดี (ถ้ามี)

จากหัวเรื่อง ๖๐ บท จำนวนกว่า ๒๐๐ ภูมิบ้านนาม ซึ่ง ๗๐% จัดเป็นสันนิษฐานใหม่ เช่น บันนังบูโย สีคิ้ว สีมุม สตึก ทับทัน ท่าเตียน ศรีสะเกษ ราษีไศล เขากระโดง สะกอม(สงขลา) บ้านพม่า(สุรินทร์) ตาลวก กังแอน เปลาะปลอ พิมาย หนองวัวซอ ขามทะเลสอ ลำพะยา ลำพยา เปริด เปร็ต เปร็ด บุณเยิง ดงพญาไฟ เชื้อเพลิง เสียวสวาท ฯลฯ

โดยรวบรวมจากคอลัมน์ “คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์” และ “ภูมิบ้านนามเมือง” ในนิตยสารทางอีศานฉบับปฐมฤกษ์ถึงฉบับปีที่ห้า (พ.ศ.2555-2560) ปรับแก้วิเคราะห์ให้ชัดเจน

ขั้นตอนดำเนินงาน

พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ พ.ค.เป็นต้นมา ได้ผ่านกระบวนการรวบรวมบทความ เรียงลำดับปรับแก้ต้นฉบับ ส่งฝ่ายศิลปะออกแบบปก ออกแบบรูปเล่มและจัดหน้า

พ.ศ.2562 ตั้งแต่ ม.ค.เป็นต้นมา ได้ตรวจแก้อาร์ตเวิร์กปก, รูปเล่มเนื้อหา

ตั้งแต่ 15 ก.พ. เป็นต้นไป อยู่ในช่วงตรวจแก้เพิ่ม และส่งฝ่ายศิลปะปรับแก้อีกรอบ

กระทั่งคาดว่า ระหว่าง 1 – 14 เม.ย.. จะเข้าสู่กระบวนการโรงพิมพ์

ขนาดเล่ม

ขนาดเล่ม 16 หน้ายกพิเศษ ก. 14.3 x สูง 21 ซม. สันปกหนา 22 มม.
-ปก พิมพ์ 4/4 สี กระดาษอาร์ต 310 แกรม อาบ OPP ด้าน
เนื้อใน พิมพ์ ข/ด กระดาษกรีนรีด 65 แกรม จำนวน 512 หน้า

  • เนื้อใน สี่สี 1 ยก เข้าเล่ม เย็บกี่ไสกาวพิมพ์
  • จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม (หน่วยละ 70 ) = 70,000 บาท

ข้อเสนอขอรับการสนับสนุน

  1. สมทบ 1 หุ้น ๆ ละ 1,000 บาท รับหนังสือ 10 เล่ม
  2. หัก50% (สมทบพิมพ์เล่มใหม่)+หนังสือหุ้นละ 6 เล่ม
  3. สมทบ10หุ้นขึ้นไป ลงชื่อหรือพิมพ์โลโก้องค์กร+ รับหนังสือต่อสิบหุ้น 10 เล่ม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มเพื่อนสุวัณภูมิ
อ.ทองแถม นาถจำนง, ประสิทธิ์ ไชยชมพู

บุคคล ห้างร้าน บริษัท และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต่าง ๆ สนใจสอบถามเพิ่มเติมและขอรับเอกสารรายละเอียดได้ครับ (ส่วนหนึ่งกำลังเตรียมจัดส่ง)

*หมายเหตุ* ผมลองค้นหารายชื่อท่านผู้สนใจแจ้งความประสงค์จองหนังสือในคราวก่อน…แต่มานึกได้ เงื่อนไขข้อเสนอคราวนี้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงความกรุณาเพื่อนมิตรที่หมายใจสนับสนุนช่วยแจ้งความประสงค์อีกครั้งในเงื่อนไขล่าสุดนี้ หมายถึงสมทบหนุน 1 หุ้น = 10 เล่ม ๆ ละ 100 บาท ครับ#ภูมิบ้านนามเมืองคำใครไทย-มอญ-เขมร#

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com