โครงการ วชร 079 จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา

0

โครงการ วชร 079 จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา

วันนี้ที่วัดป่าสังข์ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “โครงการ วชร 079 จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”

ความหมาย

วชร = วัด ชาวบ้าน ภาครัฐ

0 = ร่วมกันทำงานโดยไม่มีงบประมาณ

7 = เขตงานของ สปสช

9 = ภาคการปกครองคณะสงฆ์

เนื้อหากิจกรรม

ระดมข้อมูลพื้นฐานและความคิดเห็น ประเด็นประวัติศาสตร์หมู่บ้านในทุกเรื่อง โดยเฉพาะด้านศิลปะ วัฒนธรรม และฮีตคอง

กิจกรรมตามโครงการฯ สิบกว่าครั้ง สิ้นสุดที่ภูเวียงในวันที่ 25 มีนาคมนี้ วันที่ 26 มีนาคมสรุปข้อมูลเบื้องต้นที่สำนักเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อต่อยอดกิจกรรมต่อไป โดยเฉพาะจะรักษาและนำต้นทุนชีวิตเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาปากท้องได้อย่างไร

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com