นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 18

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 18

฿100.00

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ 18 ปีที่ 2 เดือนตุลาคม 2556
เรื่องจากปกฉบับนี้ “100 ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”

◙ เรื่องเด่น
– 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
– ประชาชนสิเป็นใหญ่ในแผ่นดิน “ยงค์ ยโสธร”
– บทบาท ส.ส. อีสาน ในสมัยรัฐบาลหลวงพิบูลย์สงคราม
– เงินตราโบราณในอีสานบ้านเฮา
– รำลึก 40 ปี 14 ตุลา กับคอลัมน์ 14 ตุลา มันจบไปแล้ว เรามาเริ่มใหม่กันเถิด โดย โชติช่วง นาดอน และ กวี อุดมการณ์ 14 ตุลา

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๑๘ ปีที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่องจากปกฉบับนี้ “๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”

◙ เรื่องเด่น
– ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
– ประชาชนสิเป็นใหญ่ในแผ่นดิน “ยงค์ ยโสธร”
– บทบาท ส.ส. อีสาน ในสมัยรัฐบาลหลวงพิบูลย์สงคราม
– เงินตราโบราณในอีสานบ้านเฮา
– รำลึก ๔๐ปี ๑๔ ตุลา กับคอลัมน์ ๑๔ ตุลา มันจบไปแล้ว เรามาเริ่มใหม่กันเถิด โดย โชติช่วง นาดอน และ กวี อุดมการณ์ ๑๔ ตุลา

◙ เนื้อหาภายในเล่ม
๓ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๘ บทบรรณาธิการ: รำลึก ๔๐ ปี ๑๔ ตุลา ๑๖
๙ จดหมาย: บุญเลิศ สดสุชาติ, เทพเสกสรร พิเนตรเสถียรฯ, เกียรติภูมิ แก้วปลั่ง
๑๔ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๒๖ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน”: ๑๔ ตุลามันจบไปแล้ว เรามาเริ่มกันใหม่เถิด
๓๐ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค”: ธรรมวาที
๓๓ เรื่องจากปก | ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ปีมหามงคล ๑๐๐ พระชันษา “สังฆบิดร”
๔๖ สัมภาษณ์ | กอง บก.: อังคาร จันทาทิพย์ กวีซีไรต์
๕๐ กินสบาย ๆ รายทาง | เมืองแคน อิสระธรรม: ตำจนรุ่ง ปรุงจนดัง คับขอนแก่น
๕๔ อีสาน : แผ่นดินแห่งการต่อสู้ | “ป.ม.ส.”: บทบาท ส.ส.อีสาน ในสมัยรัฐบาลหลวงพิบูลสงคราม
๖๐ คำผญา ปรัชญากวี | “ยงค์ ยโสธร”: ประชาชนสิเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
๖๑ อุษาคเนย์เห่กล่อม | “จินตรัย”: เมื่อนกกวี ๑๖ ฝนเหินบินบน จากน่านฟ้าลุ่มนํ้าโขงสู่โค้งฟ้าสากล
๖๘ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์อีศาน | วีระ สุดสังข์: บางวิถีผู้ไท ในชาติพันธุ์อีศาน
๗๔ เดินทวนหนทาง | สมคิด สิงสง: เขียวปลอดภัย…คือหัวใจเกษตรอินทรีย์
๘๒ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู”: เสร่ – สำเหร่ – สำแหร่ – แสฺรโบราณ
๘๕ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๘๖ บ้านเขาเมืองเรา | สนั่น ชูสกุล: กำปุง – บ้าน การดำรงตัวตนทางวัฒนธรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
๙๑ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๙๓ โลกนิติคำกาพย์ภาษาลาว | กอง บก.: บทร้อยกรองของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจฺนโท จันทร์) พ.ศ. ๒๓๙๙ – ๒๔๗๕
๙๔ ในเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง: พื้นเวียง วรรณกรรมต้องห้าม
๙๘ รายงาน “ทางอีศาน” | กอง บก.: คนอีสาน ทางอีสาน กับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
๑๐๐ รายงานพิเศษ | “เป้สีขาว”: เมื่อคุณหมอนักเขียน – “สะใภ้ขอนแก่น” เขียนนวนิยายรัก
๑๐๔ นิทานก้อม | วีรยุทธ สุธาวรรณ, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์: สาวโสดหาหมอ
๑๐๕ บทกวี | “เดือนดวงเดิม”: สารพัดแพง
๑๐๖ ใจอีศาน | จารุวรรณ ธรรมวัตร: ปราชญ์และกวีพื้นบ้าน ดร.ปรีชา พิณทอง (อดีตพระศรีธรรมโสภณ)
๑๐๘ หมออีศาน | รศ.นพ. อมร เปรมกมล: ปัจจัยเสี่ยงในการรับการรักษาอาการจุกแน่นท้องซํ้าซาก
๑๑๐ หอมดอกผักกะแญง | อัตชีวประวัติ พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา: พบรัก – พบ ‘แต๋ว’
๑๒๓ รากเมือง | กาย อินทรโสภา: เงินตราโบราณในอีสานบ้านเฮา
๑๒๖ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ: บทเรียนจากยางพารา
๑๒๘ เสียงเมือง | “มหา สุรารินทร์”: ‘เพลง’ เสือ – สรพงษ์ ‘ร้อง’
๑๓๒ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ: สุคิริน : ไม้หอมกับหมู่เฮา (๑)
๑๓๖ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์: กาบแก้วบัวบาน (ตอน ๑๘)
๑๔๔ กวีอีศาน | “สัก สาระคาม”: ไผสิให้เพิ่นฟรี
๑๔๖ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์: ผีใบ้หวย ?
๑๔๘ เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ | “ปกรณ์ ปกีรณัม”: ชักธงรบ…ตังกาเด็ง
๑๕๐ เที่ยวทั่วทีป | นัทธ์หทัย วนาเฉลิม: พญานาคสีปูน
๑๕๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล: หุ่นยนต์พลังบุญ
๑๕๔ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์”: ชีวิตของคนทำงานศิลปะ
๑๕๘ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์: บุญนำ สาสุด
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

พร้อมเนื้อหาอันลึกซึ้งถึงรากเหง้า จากคอลัมน์ต่าง ๆ ในเล่ม และเรื่องสั้น – เรื่องยาว กวี สาระบันเทิงต่าง ๆ ครบครัน และเข้มข้นเช่นเคย

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com