นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 34

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 34

฿100.00

เรื่องเด่น

– กราบนมัสการ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย อุทัยสา) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
– เวทีเสวนาฯ กลุ่มเครือข่าย ๘ อำเภอ ยกบัวใหญ่ขึ้นเป็นจังหวัด
– คอลัมน์ใหม่ “เปิดผ้าม่านกั้ง” โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
– ซึมซับคำว่า “ความรัก” และ “กามารมณ์”

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๔
ปีที่ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ฉบับ: หมอลำยุคพัฒนา

 

เรื่องเด่น

– กราบนมัสการ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย อุทัยสา) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
– เวทีเสวนาฯ กลุ่มเครือข่าย ๘ อำเภอ ยกบัวใหญ่ขึ้นเป็นจังหวัด
– คอลัมน์ใหม่ “เปิดผ้าม่านกั้ง” โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
– ซึมซับคำว่า “ความรัก” และ “กามารมณ์”

เรื่องในเล่ม

๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๘ บทบรรณาธิการ ความรัก
๑๐ จดหมาย | สมชาย นนทฤทธิ์, บรรณกร กลั่นขจร, “เส็ง ปุริโส”
๑๒ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๒๑ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” ใช่หรือไม่
๒๒ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” คนไท
๒๔ เรื่องจากปก | “ทิดโส สุดสะแนน” หมอลำยุคพัฒนา
๓๑ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ปรางค์กู่
๓๒ รายงานพิเศษ | หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน แคนล่องคะนองลำ
๓๘ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ถอดบทเรียน จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ สู่การจัดการปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘
๔๒ เรื่องจากปก (เรื่องต่อเนื่องจากฉบับที่ ๓๓) | ทองแถม นาถจำนง อีศาน : เทพบดีที่ยิ่งใหญ่ (๒)
๔๘ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์อีศาน | วีระ สุดสังข์ การพลัดถิ่นของชาติพันธุ์ลาว
๕๓ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๕๔ เดินหน้าฝ่าข้าม | สมคิด สิงสง ขอนํ้าเพื่อทำนา ข้าวปลาเราทำเอง
๖๐ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” บางระแนะ – บาระแนะ – บักได – โตฺนด – ระโนด
๖๔ บ้านเขาเมืองเรา | สนั่น ชูสกุล เรนโบว์แพลน (Rainbow Plan) สายรุ้งสู่อนาคตของมนุษยชาติ
๗๐ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ข้อแตกต่างระหว่างมะเขือเผา กับ กล้วยเผา
๗๒ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๗๖ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง ความสุข (ตอนที่ ๑)
๗๗ ผญานิพนธ์ | ชัชวาลย์ โคตรสงคราม เฮียมบ่มีใจคิดใคร่เมือเมืองบ้าน
๗๘ รายงาน “ทางอีศาน” | กอง บก. เวทีเสวนาชาวบ้าน กลุ่มเครือข่าย ๘ อำเภอ ขอยกฐานะอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นเป็นจังหวัด
๘๘ ล้านนาคดี | “อินทร์ ลงเหลา” ฟันดาบไทย-ลาว การละเล่นใน “สมุทรโฆษคำฉันท์”
๙๐ ทักษิณคดี | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ลิเกป่า : ก่อนจะสิ้นสูญลมหายใจ (จบ) มรดกที่เหลือ
๙๔ รากเมือง | กาย อินทรโสภา เงินตราโบราณในอีสานบ้านเฮา (ตอนที่ ๑๖)
๙๗ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” และ สงวน มั่งมูล ขี้เหมี้ยงกับเหล็ก
๙๘ กลอนลำฮีต-คอง | สุนทร ชัยรุ่งเรือง ประเพณีเดือนยี่ (เดือนสาม)
๑๐๐ ตำนานการเกิดฮีตสิบสอง | “นาค สามโลก” ฮีตเดือนสาม
๑๐๘ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย อุทัยสา) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
๑๑๔ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท มะเขือในครัวไทย
๑๑๗ เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ | “ปกรณ์ ปกีรณัม” ผมกลัวปีใหม่
๑๑๘ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” ประยอม ซองทอง : ลำนำฝันจากฝั่งโขงถึงเจ้าพระยา
๑๒๓ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ หลอยฮัก อักเศร้า
๑๒๔ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ คำโตงโตย
๑๒๖ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ ภาษาลาว ภาษาอีสาน
๑๒๘ เสียงเมือง | “มหา สุรารินทร์” ยามใดคิดถึงอนงค์ จ้าง “สมัย อ่อนวงศ์” มาเป่าแคนกล่อมนอน
๑๓๒ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ สาวยะลาพาเที่ยว (๑)
๑๓๖ เรื่องสั้น | “ศอนอบอ” ซ่อนเศร้า
๑๓๘ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๙
๑๔๒ รายงานโครงการสะหวันซิตี การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใน สปป.ลาว
๑๔๔ กินสบาย ๆ รายทาง | “คำ คิดตรง” ส้มตำร้อยล้าน กับ ปลาแม่นํ้าโขง
๑๔๖ ของชิ้นเอกทางอีศาน | นิวัติ กองเพียร วัดแจ้ง งานจำหลักไม้แสนงาม
๑๔๘ บทกวี | สว่าง ไชยสงค์ สาวอีสานบ้านเฮา
๑๔๙ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล”
๑๕๐ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล โขงนทีสีทันดร ตอน ๑๓ สะพานเชื่อมสองมหาสมุทร
๑๕๔ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” ศิลปินอีสานกับรางวัลศิลปกรรมอาเซียนคนแรกของประเทศไทย
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ประยุง ช่วยพันธ์
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com