นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 39

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 39

฿100.00

เรื่องเด่น:
– “รัฐยะไข่” บ้านโรฮีนจา
– ปาฏิหารย์หลวงพ่อคูณ / สุรินทร์ ภาคศิริ
– บำรุง บุญปัญญา : อหังการแห่งสามัญชนลูกอีสาน / สนั่น ชูสกุล
– บุญบั้งไฟสุคิริน : อัตลักษณ์อีสานสุดถิ่นชายแดนใต้ / ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์
– นํ้าพริกกะปิแมงดา กับ เกสรทุเรียนทอดไข่ / “คำ คิดตรง”

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๙
ปีที่ ๔ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
ฉบับ: พระพุทธศาสนารุ่งเรืองในอีสาน

เรื่องเด่น:
– “รัฐยะไข่” บ้านโรฮีนจา
– ปาฏิหารย์หลวงพ่อคูณ / สุรินทร์ ภาคศิริ
– บำรุง บุญปัญญา : อหังการแห่งสามัญชนลูกอีสาน / สนั่น ชูสกุล
– บุญบั้งไฟสุคิริน : อัตลักษณ์อีสานสุดถิ่นชายแดนใต้ / ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์
– นํ้าพริกกะปิแมงดา กับ เกสรทุเรียนทอดไข่ / “คำ คิดตรง”

เนื้อหา:
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๙ บทบรรณาธิการ หมากินความคิดหมดแล้ว
๑๐ จดหมาย | รำพัง กาศนอก, สุชัย ทองสรรค์, อรุณศักดิ์ โอชารส
๑๓ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๑๙ บทกวี | ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ วัฒนธรรมไทยอีสาน
๒๐ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” ปฏิรูป ? ปฏิรูปอะไร
๒๒ เรื่องจากปก | ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระพุทธศาสนารุ่งเรืองในอีสาน (๑) จากยุคอุรังคธาตุสู่ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
๓๖ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ เพชรในผญา
๓๗ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” พระอุมามเหศวรมูรติ (๑)
๔๒ ทักษิณคดี | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ บุญบั้งไฟสุคิริน : อัตลักษณ์อีสานสุดถิ่นชายแดนใต้
๔๖ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” จันดุมบุรีรัมย์ – จันดุมโคราช และหมู่บ้านตระกูล “จัง”
๕๐ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ความปรารถนาดีที่ไม่ค่อยดี
๕๑ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๕๒ เดินหน้าฝ่าข้าม | สมคิด สิงสง บ่กล้ากินนํ้าบ้านเจ้าของ
๕๖ บ้านเขาเมืองเรา | สนั่น ชูสกุล บำรุง บุญปัญญา : อหังการแห่งสามัญชนลูกอีสาน
๖๒ ส่องเมือง (ต่อเนื่องจากฉบับที่ ๓๖) | เสรี พงศ์พิศ ปราชญ์ชาวบ้าน (๒)
๖๕ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ บุญซำฮะ : ฐานที่มั่นของพลังชุมชนอีสาน
๗๑ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๗๔ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง อีสานในประวัติศาสตร์และวรรณกรรม (๓) อีสาน : อาณานิคมภายในของสยาม
๗๘ เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ | “ปกรณ์ ปกีรณัม” ช่างซ่อม…ไม่จำกัด
๘๐ ล้านนาคดี | “อินทร์ ลงเหลา” เชียงใหม่ หลังจากห่างไกลกันหลายปี (จบ)
๘๔ บทความพิเศษ | กอง บก. ปัญหาประวัติศาสตร์ของชาว “โรฮีนจา” “Rakhine” – “ยะคาย (ยะไข่)”
๘๘ กราบคารวาลัย “เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด” | “สุรินทร์ ภาคศิริ” หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ปาฏิหาริย์มีจริง (หรือเปล่า?)
๙๓ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” อุดมการณ์
๙๔ หมอลำยุคพัฒนา (เรื่องจากปกต่อเนื่องจากฉบับที่ ๓๔) | “ทิดโส สุดสะแนน” หมอลำยุครุ่งเรือง
๑๐๑ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ หนองหานน้อย
๑๐๒ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท ผักดอง…ทำไมจึงดอง
๑๐๖ กินสบาย ๆ รายทาง | “คำ คิดตรง” นํ้าพริกกะปิแมงดา กับ เกสรทุเรียนทอดไข่
๑๐๙ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ ปีวอก
๑๑๐ กลอนลำฮีต-คอง | “สุนทร ชัยรุ่งเรือง” ประเพณีเดือนแปด
๑๑๒ ตำนานการเกิดฮีตสิบสอง | “นาค สามโลก” ฮีตเดือนแปด เข้าพรรษา : เหตุจากการจาริกไปทั่ว, การค้างแรม และกติกา
๑๒๒ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา อุทัย) เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ (ม)
๑๒๘ รายงานโครงการสะหวันซิตี | กอง บก. นานาคำถามกับ “สะหวันซิตี”
๑๓๐ หมออีศาน | ศ.นพ.อมร เปรมกมล สมอพิเภก
๑๓๒ เสียงเมือง | “มหา สุรารินทร์” พรศักดิ์ ส่องแสง “บ่าวอีสาน สาวสะหวัน” การพัวพันทางวัฒนธรรมในบทเพลง
๑๓๖ เรื่องสั้น | สรยุทธ วาระกูล กุหลาบในขวดเหล้า, เขาและเรา
๑๔๐ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๑๔
๑๔๔ บทกวี | “ทานตะวันป่า” นักบุญเอื้ออารีที่ราบสูง
๑๔๖ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” และ สงวน มั่งมูล หน่อใหม่ ไผ่ขี
๑๔๗ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล”
๑๔๘ ของชิ้นเอกทางอีศาน | นิวัติ กองเพียร พระธาตุพนม
๑๕๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล โขงนทีสีทันดร ตอน ๑๘ ปลาข่า – โลมาอิรวดี และโตนเลสาบ
๑๕๖ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” ศิลปะนำชีวิตแบบ “ครอบครัววัฒนาประดิษฐชัย”
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ภูมินทร์ ขันเงิน
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com