นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 41

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 41

฿100.00

เรื่องเด่น
– เกิดในแดนอีสาน / บุญเย็น วอทอง
– อีสานกู / อุดร ทองน้อย
– ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) / สุรินทร์ ภาคสิริ

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๔๑
ปีที่ ๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘
ฉบับ: เกิดในแดนอีสาน

เรื่องเด่น
– เกิดในแดนอีสาน / บุญเย็น วอทอง
– อีสานกู / อุดร ทองน้อย
– ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) / สุรินทร์ ภาคสิริ

เนื้อหา:
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๙ บทบรรณาธิการ คนเล็กคนน้อยต้องเติบโต
๑๐ จดหมาย | วิทยา ศิรินุวัฒน์, “นายมณู”
๑๓ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๑๘ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” คิดปรับปรุงจิตวิญญาณก่อนคิดเปลี่ยนโลก
๒๐ เรื่องจากปก | บุญเย็น วอทอง เกิดในแดนอีสาน
๓๒ อีสานกู | อุดร ทองน้อย อีสานกู
๓๔ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” แค่อยู่กิน
๓๕ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” ธรรมบาล : เหวัชระ
๓๙ ทักษิณคดี | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ จุดไฟการอ่าน ดับประกายความรุนแรง
๔๔ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” เมืองที สุรินทร์ / เมืองทีโคราช, เปลาะปลอ – ปลูง – ปรู (๑)
๔๘ กะนากวย | ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ กวยวอแธร : ปฐมกาลเกษตรกรผู้ทำนา
๕๒ ภูมิปัญญาอีศาน | พิทยา ว่องกุล ระลึกหลวงพ่อนาน : ภูมิปัญญาการพัฒนา ๗ ร่วม
๕๖ ที่ราบสูง ๒๐ จังหวัด | กอง บ.ก. บุรีรัมย์
๖๔ ฮุ่งเฮืองเมืองปราชญ์ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ “เจนละ” ชนะ “ฟูนัน” ยํ่าปราสาทวัดพู จำปาศักดิ์ ต้นกำเนิดอาณาจักรเจนละ
๗๒ รายงานทางอีศาน | กอง บ.ก. …๔ ปี “ทางอีศาน” ๙ ปี “สวนดอนธรรม”
๖๐ ปี ทองแถม นาถจำนง
๗๘ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคสิริ คุยกับลุงแจ๋วฯ
๘๓ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๘๖ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง อีสานในประวัติศาสตร์และวรรณกรรม (๕) เซิ้งอีสาน
๘๘ เรื่องจากปก (เรื่องจากปกต่อเนื่องจากฉบับที่ ๔๐) | ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ความสำคัญของขบวนการเสรีไทย (จบ)
๙๖ ล้านนาคดี | “อินทร์ ลงเหลา” ยูนนาน – วิเทหราช
๑๐๐ รายงานพิเศษ | กอง บ.ก. “๕๕ ปี เกียรติสิน คืนกำไรสู่สังคม” ในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้ง กิจการร้านเกียรติสิน
๑๐๒ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๑๐๓ บทกวี | “โชคชัย บัณฑิต’” หยาดลอออังกอร์วัด
๑๐๔ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท ความลับของ ‘ดอกเข้าพรรษา’
๑๐๗ กินสบาย ๆ รายทาง | “คำ คิดตรง” นํ้าพริกนครบาล ๓ สูตร
๑๑๐ กลอนลำฮีต-คอง | “สุนทร ชัยรุ่งเรือง” ประเพณีเดือนสิบ
๑๑๒ ตำนานการเกิดฮีตสิบสอง | “นาค สามโลก” ฮีตเดือนสิบ เกิดจากคติเรื่อง “เมียหลวงอิจฉาเมียน้อย”
๑๑๙ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” ร.จันทพิมพะ : ชีวิตลิขิตด้วยอักษรา
๑๒๖ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระพุทธิสารมุนี (สุเทพ มูลสุข) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ม)
๑๓๒ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๑๖
๑๓๖ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ ดวงตาใหม่
๑๓๘ วิถีชาวนา | “ปรีชา หนองฮี” …เถียงนาน้อย สถาปัตยกรรมของชาวนา…
๑๔๐ เวทีพี่น้อง | สัมฤทธิ์ ศิริตื้นลี ครูใหญ่
๑๔๔ บทกวี | “ทานตะวันป่า” ผูกพัน…ผ่านพบ…จุดจบ…อวสาน
๑๔๕ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล”
๑๔๖ เสียงเมือง | “มหา สุรารินทร์” ท่องสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าโขง แต่ไม่ได้ “เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง”
๑๕๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล โขงนทีสีทันดร ตอน ๒๐ พระบรมราชวังริมฝั่งแม่นํ้าจตุมุข
๑๕๖ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” เบิ่งนครพนม ชมผลงานจิตรกรน้อย
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ อารักษ์ อินธิสิทธิ์
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com