นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 42

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 42

฿100.00

เรื่องเด่น
– วิถีวัฒนธรรมร่วมคนสุรินทร์ ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์
– ทับหลัง “ปราสาทศีขรภูมิ” สวยที่สุดในประเทศไทย ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์
– “ปีกฝันโบยบิน” ประชาคม ลุนาชัย
– ฮีตเดือนสิบเอ็ด “นาค สามโลก”
– ไขปริศนา “อ้ายลาว” ทองแถม นาถจำนง

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๔๒
ปีที่ ๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
ฉบับ: วิถีวัฒนธรรมร่วมคนสุรินทร์

เรื่องเด่น
– วิถีวัฒนธรรมร่วมคนสุรินทร์ ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์
– ทับหลัง “ปราสาทศีขรภูมิ” สวยที่สุดในประเทศไทย ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์
– “ปีกฝันโบยบิน” ประชาคม ลุนาชัย
– ฮีตเดือนสิบเอ็ด “นาค สามโลก”
– ไขปริศนา “อ้ายลาว” ทองแถม นาถจำนง

เนื้อหา:
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน” อาลัยครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
๑๐ บทบรรณาธิการ สร้างโลกงาม
๑๒ จดหมาย | สัมฤทธิ์ ศิริตื้นลี
๑๓ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๒๖ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” วิกฤติแนวใหม่ของโลก
๒๙ เรื่องจากปก | ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์
– วิถีวัฒนธรรมร่วมคนสุรินทร์
– ทับหลัง “ปราสาทศีขรภูมิ” สวยที่สุดในประเทศไทย
๔๒ ที่ราบสูง ๒๐ จังหวัด | กอง บ.ก. สุรินทร์
๔๘ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” เมืองที สุรินทร์ / เมืองทีโคราช, เปลาะปลอ – ปลูง – ปรู (๒)
๕๒ กะนากวย | ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ เตอ พะซา : ฤดูกาลแห่งชีวิต
๕๖ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” ลุ้น
๕๗ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” พระนางปรัชญาปารมิตา
๕๙ ล้านนาคดี | “อินทร์ ลงเหลา” ไขปริศนา “อ้ายลาว”
๖๕ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๖๖ ฮุ่งเฮืองเมืองปราชญ์ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ จารึกพระเจ้าอินแปง
๗๔ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ สังคมก้มหน้า ก้มหาอะไร ?
๗๖ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคศิริ (๒) “ซินแส เถ้าแก่ฮั้ว”
๗๘ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๗๙ ข่าววัฒนธรรม | กอง บ.ก. พบกลองมโหระทึกโบราณ ที่บ้านโชคชัย ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
๘๒ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง คนอีสานกับวัฒนธรรมปลาแดก
๘๔ ปริศนา | กอง บ.ก. จาก “หมา” สู่ “สิงมอม” ?
๘๗ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” กาญจนา นาคนันทน์ : เขียนฝันเพื่อชีวิต ลิขิตไว้ในวงวรรณกรรม
๙๕ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ช้างชีมูล
๙๖ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท เห็ดป่าริมทางหลวง
๑๐๐ กลอนลำฮีต-คอง | “สุนทร ชัยรุ่งเรือง” ประเพณีเดือนสิบเอ็ด
๑๐๒ ตำนานการเกิดฮีตสิบสอง | “นาค สามโลก” ฮีตเดือนสิบเอ็ด (๑) วันปวารณาเปิดโอกาสชี้แนะ
๑๑๑ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระเทพรัตนดิลก (วิจิตร พิมพ์งาม) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
๑๑๖ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ ดนตรีอีสาน (๑)
๑๑๙ บทกวี | สุพรรณ์ ก้อนคำ หิ่งห้อย
๑๒๐ เสียงเมือง | “มหา สุรารินทร์” อำลา ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ศิลปินแห่งชาติ – คีตกวีแห่งลุ่มนํ้าโขง
๑๒๕ บทกวี | กังวาลไพร นามฯ “ไกล”
๑๒๖ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๑๗
๑๓๐ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ มื้อนี้…มันคํ่าแล้ว!
๑๓๒ เรื่องสั้น | ประชาคม ลุนาชัย ปีกฝันโบยบิน
๑๔๐ เวทีพี่น้อง | “จ่าจ่อย” ผมเป็นชาวไร่
๑๔๒ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” ฤาโลกถึงกาล?
๑๔๓ วิถีชาวนา | “ปรีชา หนองฮี” …หมากกะโหล่ง… ดนตรีมีชีวิตของชาวนา
๑๔๖ ทักษิณคดี | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ มะละกา : Unity is Strength
๑๕๐ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล” ฮักแพงแบ่งปัน
๑๕๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล โขงนทีสีทันดร ตอน ๒๑ “บอน อม ตุก”- บุญบูชามหานที
๑๕๖ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” ครูศิลปะ ครูศิลปิน ครูนคร
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ อัจฉริยะ มหาโล

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com