นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 64

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 64

฿100.00

เรื่องเด่น:
– วันแม่
– โลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่รอด
– อนาคตสื่อสารมวลชน
– ใครบัญญัติคำ “ลูกทุ่งอีสาน”
– นักสู้หนองโพดไม่เอาขยะ
– “เอิ้นอ้ายใส่หม้อนึ่ง” มนต์เพลงไร้พรมแดน
– ความดีที่หน้าเมรุ

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ ผู้ตัดสิน
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ ข้าคือคน
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๑๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล แหล่งตัดหินบ้านกรวด เปิดปมปริศนาเทวาลัย
๑๗ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ห้วยจันทร์
๑๘ จดหมาย สุมินทร์ นารถเหนือ, บรรณกร กลั่นขจร
๑๙ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ โลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่รอด
๒๓ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ วังเวิง
๒๔ เบิ่งไทย | “โชติช่วง นาดอน” ร่างสัญญาประชาคม อุปสรรคอยู่ที่เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
๓๐ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ พญาธรรมิกราชาธิราช ผู้จะเป็นอนาคตพุทธะ
๓๔ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” วังสะพุง – สันนิษฐานใหม่จังหวัดเลย! (๒)
๔๐ บทความพิเศษ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับงานด้านประวัติศาสตร์ไทย
๕๔ คำให้การของคนอายุ ๑๐๐ ปี | พ.ต.สีห์พนม วิชิตวรสาร (ตอนที่ ๓) จากนายทหารย้ายไปเป็นนายอำเภอ
๖๐ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม (๑๘) ฟ้อน-ลำผู้ไท
๖๔ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” เพลงมาร
๖๗ ท่องเที่ยววัฒนธรรม | ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต ชายทะเลเซิ่นจา นครดานัง ลิเซิ่น เกาะทะเลสีคราม
๗๔ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล (๙) ข้าวแดงแกงร้อน
๗๖ รายงาน | สุชาติ สุขประสิทธิ์ ดอยไตแลง ศิลปะ ศาสนา และคุณค่าความเป็นคน
๘๑ ธารอักษร | “ภูขวัญ” มือแม่
๘๒ จดหมายถึงนครพนม | มนตรี คำวัน (ตอนที่ ๑) แลนด์มาร์คพญานาคนครพนม
๘๗ สัมภาษณ์ | กอง บ.ก. แปล ศ.แลร์รี่ เลสสิก “เราจะต้องเผชิญกับอนาคตสุดโหดต่อไปอีกอย่างน้อยสิบปี”
๙๑ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” ผู้บัญญัติคำว่า “ลูกทุ่งอีสาน” เป็นครั้งแรก
๙๕ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๙๖ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคศิริ เดินสายแจกแผ่นเสียง
๑๐๐ มนต์เพลงสองฝั่งโขง | “บรรณวัชร” “เอิ้นอ้าย” ไร้พรมแดน
๑๐๒ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๑๐๕ บทกวี | “มีนา ฟ้าศุกร์” “ลีลาวดี…ลีลาชีวิต”
๑๐๖ ปรัชญาอีสาน | วีระ สุดสังข์ คำผญา (๑๙) “สุขทุกข์นี้ของกลางเทียมโลก บ่มีไผหลีกล้มลงหั้นสู่คน”
๑๐๘ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง ราคาแห่งสันติภาพ ในพระเจ้าช้างเผือก
๑๑๐ ลานข่วงคำกวี | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ คนสองด้าน, ความเชื่อ(ม), พระคุณแม่…, ไตไก่หมุนซูนใจ
๑๑๒ บทกวี | “เสรี ทัศนศิลป์” ทุ่งฝันในโลกใบเก่า
๑๑๔ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง ความดีที่หน้าเมรุ
๑๑๖ ไผว่าอีศานฮ้าง | สมปอง ดวงไสว ธรรมนูญประชาชน : ธรรมนูญในหัวใจคนตำบลหนองหิน
๑๒๑ ท้าวไซยคำเลาะทัวร์ | วรวิทย์ ตงศิริ ตามรอยพระวิษณุกรรมสกลนคร (ตอนที่ ๔)
๑๒๘ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระพระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ศรีสุระ) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)
๑๓๖ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ บักนิ้วครึ่ง
๑๓๗ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” อีหวิงกินผ้า
๑๓๘ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ลายแถนฟ้า ตอน ๗
๑๔๖ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” พระพิมพ์ทวารวดี ปางปฐมเทศนา
๑๕๐ รายงานพิเศษ | กมล หอมกลิ่น นักสู้หนองโพด พวกเราไม่เอาโรงไฟฟ้าจากขยะ
๑๕๕ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท กลิ่นข้าว กลิ่นดอกไม้ กลิ่นธูป และกลิ่นปิศาจ
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com