นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 65

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 65

฿100.00

เรื่องเด่น:
– งันเฮือนดี : พิธีสนุกสนานในงานศพ โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
– ชาวนุง ในเวียดนาม โดย พรพล ปั่นเจริญ
– ปลูกดอกไม้กลางไร่อ้อย โดย กมล หอมกลิ่น

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ ใบตอง
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ สูงเจิ้นเทิ้น
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๙ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เสน่ห์เรณู
๑๐ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล มากกว่ากาละแม คือทับหลังงามแท้ที่ศีขรภูมิ
๑๕ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ฟื้นฟูยืนสู้ใหม่
๑๖ จดหมาย เกษม โพธิ์ขำ, “บ่าวบุญมี”, พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี
๑๙ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ เวียนว่ายตายเกิด
๒๖ เบิ่งโลก | “โชติช่วง นาดอน” สงครามเศรษฐกิจก็คือสงคราม
๓๐ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ งันเฮือนดี : พิธีสนุกสนานในงานศพ
๓๕ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” วัดโกรกกราก สมุทรสาคร / วัดโกรกพระ นครสวรรค์ (๑)
๔๑ บทความพิเศษ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ จากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” สู่ “ความพอเพียงก็เพียงพอ” ของราษฎรในพระราชอาณาเขต (ตอนจบ)
๕๐ คำให้การของคนอายุ ๑๐๐ ปี | พ.ต.สีห์พนม วิชิตวรสาร (ตอนที่ ๔) จาก อ.สว่างแดนดิน ไป อ.วังสะพุง
๕๘ รายงาน | สุชาติ สุขประสิทธิ์ ไปเป็นชาวนาให้รู้คุณข้าว
๖๔ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระศรีวิสุทธิคุณ (มานพ เจือจันทร์) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ม)
๗๒ ชาติพันธุ์วรรณา | พรพล ปั่นเจริญ ชาวนุง ในเวียดนาม The Nung people in Vietnam
๗๖ คำเก่าอย่าฟ้าวลืม | “อินทร์ ลงเหลา” ปกเลือง ปกกาวชาว ปกเขม
๘๐ บทความพิเศษ | ทองแถม นาถจำนง ต้นเค้าคำว่า “มหาดไทย”
๘๗ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล (๑๐) พระยาเทครัว
๙๐ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” ต่างกัน
๙๑ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” รำวง “ไม่ย้อนยุค”
๙๕ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๙๖ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคศิริ ฉายา “นายห้างแผ่นเสียง”
๑๐๐ มนต์เพลงสองฝั่งโขง | “บรรณวัชร” “เซียงสะหวัน” หมอลำสองแผ่นดิน
๑๐๒ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๑๐๖ ปรัชญาอีสาน | วีระ สุดสังข์ คำผญา (๒๐) “ไม้ลำเดียวล้อมฮั้วบ่ไขว่ ไพร่บ่พร้อมแปงบ้านบ่เฮือง”
๑๐๗ บทกวี | “ชิตะวา มุนินโท” คนทน !
๑๐๘ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง ผู้ใหญ่ลี กับ ทหารของ ยอร์ช เบอร์นาร์ด ชอว์
๑๑๐ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม : ต้นธารนิยายอิงธรรมะ “ลีลาวดี”
๑๑๖ ลานข่วงคำกวี | “บุญผลา แสงดาวดั้ง” ซมไพรงาม, ฮักบังตา, ลมสาว, ใจเป็นใหญ่
๑๑๘ บทกวี | นิวรรฒก์ ทองจำปา ขอบฟ้าแห่งอรุโณทัย
๑๒๐ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง ในหลวงในดวงใจ
๑๒๒ ไผว่าอีศานฮ้าง | สมปอง ดวงไสว ภาพจารึกใจ : ในหลวงประทับบนหลังช้างทอดพระเนตรภูกระดึง
๑๒๙ ท้าวไซยคำเลาะทัวร์ | วรวิทย์ ตงศิริ ถอดบทเรียนนํ้าตา…จากนํ้าท่วมสกลนคร
๑๓๓ บทกวี | “กังวาลไพร นามฯ” ด้วยคุณค่าแห่งรักนั้น…
๑๓๔ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ พระเจ้าดูแล
๑๓๕ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” เถ้าแก่ฮะบวชลูกชาย
๑๓๖ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ลายแถนฟ้า ตอน ๘
๑๔๑ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท เขากินอะไรเป็นข้าวกัน
๑๔๖ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” นารายณ์ทรงครุฑ
๑๕๐ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม (๑๙) โรงเรียนผู้สูงอายุเปรียบเสมือนคลังสมองของชุมชน
๑๕๔ รายงานพิเศษ | กมล หอมกลิ่น ปลูกดอกไม้กลางไร่อ้อย ทางเลือกใหม่เพื่อให้พ้นสารเคมี ของชาวบ้านเทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com