นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 66

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 66

฿100.00

เรื่องเด่น :
– เมืองมหานครนิพพาน – ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
– แผ่นดินร้องไห้เมื่อถึงเวลาส่งเทวดากลับสวรรค์ – ธันยพงศ์ สารรัตน์
– ประเพณีบุญพวงมาลัยไม้ไผ่ – เพ็ญศรี นิลโสม
– ความเป็นมาของคำ “เหล่า 僚 – ลาว จ้วง ไท” – ทองแถม นาถจำนง, พรพล ปั่นเจริญ
– ถอดบทเรียนป่าห้วยเม็ก เพื่อปฏิรูปประเทศไทย – สมพงษ์ ประทุมทอง

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

เนื้อหา :
๓ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ ตัวแสดง
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๙ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ พระธาตุบังพวน
๑๐ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล อัปสราศีขรภูมิ : บ้าน ๆ สะท้านทรวง
๑๕ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ กราบบริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
๑๗ จดหมาย สุชัย ทองสรรค์, พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี
๑๙ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ วัฒนธรรม อาวุธคนยาก
๒๔ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” วัดโกรกกราก สมุทรสาคร / วัดโกรกพระ นครสวรรค์ (๒)
๒๙ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ เมืองมหานครนิพพาน : ความหมายที่หายไปจากพระราชพิธีพระบรมศพ
๓๗ ประมวลภาพ
๔๓ บทความพิเศษ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผ่นดินร้องไห้เมื่อถึงเวลาส่งเทวดากลับสวรรค์
๕๘ คำให้การของคนอายุ ๑๐๐ ปี | พ.ต.สีห์พนม วิชิตวรสาร (ตอนที่ ๕) ลาออกจากราชการที่ อ.หนองสองห้อง
๖๔ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม มณีวงศ์) เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ม)
๗๒ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล (๑๑) กินข้าว…กินปลากันมาหรือยัง…?
๗๕ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๗๖ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” กลองยาวอีสาน
๘๐ มนต์เพลงสองฝั่งโขง | “บรรณวัชร” สิ้น “หมอลำสะหมาน” บ่สิ้นข้าวเหนียวเสียงแคน
๘๒ บทกวี | “อักษราวุธ” “เหมันต์ฉันรอเธอ”
๘๓ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” บืนบาก
๘๔ รายงาน | “มาลี ร้อยสีพันใบ” ฮูปแต้ม : มรดกวัฒนธรรมสองฟากฝั่ง
๙๔ บทกวี | สุมาลี สุวรรณกร ฮูปแต้ม : รากเฮาเหง้าเดียวกัน
๘๙ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม (๒๐) ประเพณีบุญพวงมาลัยไม้ไผ่
๙๓ บทความพิเศษ | ทองแถม นาถจำนง, พรพล ปั่นเจริญ ความเป็นมาของคำ “เหล่า 僚 – ลาว จ้วง ไท” (๑)
๙๙ บทกวี | “ทานตะวันป่า” บนเส้นทางสายศาสตร์พระราชา
๑๐๐ บทกวี | องอาจ สิงห์สุวรรณ พอแล้วแลง
๑๐๑ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๑๐๖ ปรัชญาอีสาน | วีระ สุดสังข์ คำผญา (๒๑) “ทางไปสวรรค์ฮก ทางไปหม้อนาฮกแปน”
๑๐๘ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทองถอดบทเรียนป่าห้วยเม็ก เพื่อปฏิรูปประเทศไทย
๑๑๐ ท้าวไซยคำเลาะทัวร์ | วรวิทย์ ตงศิริ น้ำพระทัยพระเมตตาในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อไทนาแก (ตอนที่ ๑)
๑๑๖ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” ทวีสุข ทองถาวร : หนึ่งในนักกลอนสี่มือทองของธรรมศาสตร์
๑๒๖ ลานข่วงคำกวี | “บุญผลา แสงดาวดั้ง” เห็นทุกข์จังพ้อธรรม, ลำฮักสายน้ำ, ประเพณีไหลเฮือไฟ, ปุ๋ยสองเปา
๑๒๘ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ สูตรใหม่
๑๒๙ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” บ่าวจารย์ได้เมีย
๑๓๐ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ลายแถนฟ้า ตอน ๙
๑๓๖ เรื่องสั้น | “ลาว บ้านยาง” การเดินทางยังไม่สิ้นสุด
๑๔๑ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท กระดาษ ในยุค ๔.๐
๑๔๖ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง ในหลวงในดวงใจชน
๑๔๘ ไผว่าอีศานฮ้าง | สมปอง ดวงไสว โครงการพระราชดำริ : คือเข็มทิศให้ไร่เข็มทองเจริญตามรอยพระบาท
๑๕๖ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” ศิราภรณ์กระโจมหัวจากบุรีรัมย์
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก. ประเทศไทยกับภาวะการเปลี่ยนแปลง

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com