นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 76

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 76

฿100.00

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๖
ปีที่ ๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

ราคาหนังสือฉบับพิมพ์ 100 บาท
ราคาฉบับอีบุ๊ก 60 บาท
issn : 22866418

เรื่องเด่น :
– แทนน้ำนมแม่ สำนึกของลูกอีสาน โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
– การคมนาคมในอีสาน : หกทศวรรษก่อนและหลังเปิดถนนมิตรภาพ โดย สุวิทย์ ธีรศาศวัต
– อนุสรณ์รัฐธรรมนูญสุรินทร์ โดย ศรัญญู เทพสงเคราะห์
– กฤชวัชร์ จำปาขาว : จากนักโบว์ลิ่งเหรียญทองเชียนเกมส์ สู่ชาวสวนทุเรียนอีสานกาฬสินธุ์ โดย สมปอง ดวงไสว
– “ไพบูลย์ บุตรขัน” ร้อยปีมีหน คนเพลงมหัศจรรย์ โดย ธีรภาพ โลหิตกุล

เนื้อหาในเล่ม :
๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ บัวสวรรค์
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ เรียนรู้อดีต สร้างสรรค์อนาคต
๖ สาส์นจากทางอีศาน
(๑) งาน ไหว้หลวงพ่อสิมน้อย ตามฮอยแนวกิ๋นฟื้นบ้าน เบิ่งตำนานผู้ไทสกลนคร
(๒) งาน สาวสายใยผูกพันมั่นคง สมพงษ์ ประทุมทอง
(๓) งาน 68 วงปีชีวิตสมคิด สิงสง ๔๕ ปี คนกับควาย
๘ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ลำสงคราม
๙ เฮือนชานศิลปิน | กอง บ.ก. สุวรรณี สารคณา “ผู้เนรมิตครอบครัวได้อย่างมีชีวิตชีวา”
๑๓ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล “ไพบูลย์ บุตรขัน” ร้อยปีมีหน คนเพลงมหัศจรรย์
๑๖ จดหมาย | อรจิตร วิชชุวรรณ, บรรณกร กลั่นขจร
๑๗ บทกวี | รติรัตน์ รถทอง รถไฟ
๑๘ อะคาเดมีชีวิต | รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ เยาวชนคนมีภูมิ
๒๒ ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท | ชลธิรา สัตยาวัฒนา (๘) ปางด้ำในระบบนิเวศ “ซำนกเอี้ยง-ซำตะเว็น-ซำน้ำบ่อ”
๒๗ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๒๘ วัฒนธรรมแถน | ทองแถม นาถจำนง (๘) การบูชา “ฟ้าหลวง พูราหลวง”
๓๓ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม สิมวัดหอไตรเหล่าใหญ่
๓๗ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ แทนน้ำนมแม่ สำนึกของลูกอีสาน
๔๑ อุรังคธาตุ-นิทานพเนจร | นัทธ์หทัย วนาเฉลิม (๒) จุดเริ่มต้น
๔๗ รายงานทางอีศาน | สิณีนารถ ลาวัง ภารกิจค้นหา ๑๓ ชีวิต ๑๗ วัน
๕๑ บทกวี | คำมนต์ ภูกำพร้า หมูป่าของแม่กลับบ้าน
๕๒ บทกวี | “สายลมแห่งกาลเวลา” เพื่อนแท้
๕๓ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์
๕๔ ตามรอยโลกมลายู | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ มุ่งสู่เมืองปาเล็มบัง เกาะสุมาตรา
๕๘ รายงานพิเศษ | ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ สูงวัยเข้มแข็ง กับการสร้างสุขให้กับชุมชน “โนนแกดน่าอยู่”
๖๒ บทความ | ศรัญญู เทพสงเคราะห์ อนุสรณ์รัฐธรรมนูญสุรินทร์
๗๐ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” ภูมิโปน อาโพน เซโปน เซบาย เซกอง (๒)
๗๔ ศัพท์เพเหระ | ประสิทธิ์ ไชยชมพู ประกายพรึก
๗๖ นักสู้ลูกข้าวเหนียว | นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ แมน กองหน้าอันตราย นักร้องเสียงดี
๗๗ ไผว่าอีศานฮ้าง | สมปอง ดวงไสว กฤชวัชร์ จำปาขาว : จากนักโบว์ลิ่งเหรียญทองเชียนเกมส์ สู่ชาวสวนทุเรียนอีสานกาฬสินธุ์
๘๐ บทความ | ธวัชชัย พิณะพงษ์ (๓) บันทึกการสำรวจวิถีชีวิตลุ่มน้ำเสียวใหญ่
๘๕ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” คนพากย์หนัง
๘๘ เพชรในโพสต์ | กอง บ.ก. ศิลาจารึก วัดโคก ศรีสะเกษ อ.ปักธงชัย
๘๙ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก | สุรินทร์ ภาคศิริ (๓๔) ลาวลืมชาติ หรือชาตินิยม
๙๒ มนต์เพลงสองฝั่งโขง | “บรรณวัชร” แลหลัง “สาวบ้านเฮา” เฮ็ดทุกวิถีทางสร้างลาวใหม่
๙๔ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” สามทศวรรษกลุ่มวรรณกรรมลาน้ามูล (๔)
๑๐๐ แม่ช้อยนางรา | สันติ เศวตวิมล (๒๑) อาหาร และผัสสาหารตามปรัชญา “พุทธศาสนา”
๑๐๒ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” บักตูบ
๑๐๓ บทความพิเศษ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ ครุมาตาแห่งแผ่นดิน : ความเป็นครูสถิตในหทัยพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙
๑๑๔ เรื่องสั้น | วงเดือน ทองเจียว น้ำร้อน
๑๒๓ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ลายแถนฟ้า ตอน ๑๙
๑๓๐ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ” / ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ ตด
๑๓๑ บทความ | สุวิทย์ ธีรศาศวัต การคมนาคมในอีสาน : หกทศวรรษก่อนและหลังเปิดถนนมิตรภาพ
๑๕๒ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง ศิลปะคืออะไร?
๑๕๔ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ๑๑๐๗๘” เครื่องไม้จำหลัก
๑๕๘ บทกวี | ปณิธาน นวการพาณิชย์ แด่… “แสงดาว ศรัทธามั่น”
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com