เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475

เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475

฿160.00

เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475

ชื่อหนังสือ: เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475
ผู้ประพันธ์: กุหลาบ สายประดิษฐ์
จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์มิ่งมิตร พิมพ์ครั้งที่ 8, 2557
ประเภท: ประวัติศาตร์, การเมือง

การเวลาผันผ่าน…
ผู้ได้ฉายาวีรชนสมัยหนึ่ง กลายเป็นทุรชนสมัยหนึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงฉายาดังกล่าวนี้
ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยน้ำมือของมนุษย์หรือพระเจ้าองค์ใด
หากถูกเปลี่ยนแปลงโดยพฤติกรรมของเจ้าของพฤติกรรมนั้นเอง

ชีวิตนี้สั้นนัก…
นักการเมืองก็ได้ตายไปมากแล้ว กำลังจะตายอยู่ไม่น้อย
และที่จะตายในวันข้างหน้าก็เหลือคณานับ
แต่พฤติกรรมความประพฤติของแต่ละคนจะคงอยู่ตลอดไป
สำหรับที่จะเป็นพรเมื่อกุศลกรรม
และคำสาปแช่งเมื่อเป็นอกุศลกรรม

 

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475

ตั้งแต่ครั้งพิมพ์เผยแพร่เป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษ เมื่อ พ.ศ. 2484 งานเขียนทรงคุณค่าเรื่องนี้ได้ทำหน้าที่ตามความประสงค์ของท่านผู้ประพันธ์อย่างสมบูรณ์ และเมื่อมีการพิมพ์รวมเล่มในโอกาสต่อ ๆ มา ก็ได้ให้ความรู้และข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์การเมืองครั้งสำคัญที่สุดนี้แก่คนรุ่นหลังอย่างมีชีวิตชีวา

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2541 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการวิจัยและประกาศให้ “เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475 โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์” เป็นหนึ่งในร้อยเล่มหนังสือดีในรอบร้อยปีที่คนไทยควรอ่าน

กล่าวสำหรับจิตวิญญาณของนักคิดนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักประชาธิปไตย ผู้บุกเบิกถากถางเส้นทางให้สังคมให้คนรุ่นหลังแล้ว จากงานเขียนเรื่อง “เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475” นี้ผู้อ่านจักสัมผัสได้ถึงหัวใจแห่งพญาราชสีห์ของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ซึ่งจ้องสบตากับเผด็จการด้วยความนิ่งสงบ สง่างาม

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com