Tag

ทางอีศาน120

ปิดเล่ม ทางอีศาน ๑๒๐

ปีนี้ล่วงเลยเดือน ๓ เข้าเดือน ๔ ฟ้ายัง “...ฮ่ำฮ้อง ไขแห่งอีสาน...” และหวังให้ฝนตกตั้งแต่ต้นฤดูไปจนถึงปลายฤดูเพื่อข้าวกล้าได้เต็มทุ่งนา ข้าวเป็นอาหารทิพย์ เป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์ ที่แถนฟ้าประทานเลี้ยงดูคน มีข้าวกินเป็นอาหารหลักแล้วหมู่เฮาบ่อดตาย

เฮือนนากับศาลากลาง

สภาพบ้านเรือนในหมู่บ้านอีสานยังคงปลูกสร้างด้วยไม้ มีการปรับปรุงเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้มากขึ้น พอ ๆ กับการสร้างด้วยอิฐปูนทั้งหลัง ผ่านมาอีกรุ่นอายุคน ประชากรและครัวเรือนในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ถนนหนทางคับแคบ ปัจจุบันตามหัวไร่ปลายนาจึงมีการสร้างบ้านขึ้นด้วยแบบแปลนสมัยใหม่ ถือเป็นการขยายตัวด้วยความจำเป็นและค่านิยม

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 120

นิตยสาร “ทางอีศาน” ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๒๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ฉบับ มนต์เมษา สรงสาดเย็นซุ่มเนื้อ นวยน้อมนบสมา ภาพปก : อิทธิพล พัฒรชนม์
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com