กวีวรรณ

กวีผู้มี”วลีทิพย์”
ประศาสน์สิทธิ์จาก”กวีร่วมสมัย”
นาม”เตือนใจ บัวคลี่” วจีใจ
“ปั้นมากับมือ”พิไลเปี่ยมไมตรี

กวียอกวียิ่งยศแล้ว
มิ่งมิตรแก้วแวววาวสกาวศรี
คุณค่าเสริมเพิ่มพูนคูณทวี
ร่วมยินดีกวีวรรณบรรณพิภพ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com