ขอบคุณคนต้นน้ำ

ติดตามรูปกิจกรรมที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/100004748319618/posts/2124177257750531/

***

   ๐ ขอบพระคุณผู้คนบนต้นน้ำ   งดงามล้ำจิตใจให้ศึกษา

สรรพสิ่งสรรพสัตว์ล้วนพึ่งพา   ส่งคุณค่าโดดเด่นเห็นชื่นบาน

   ๐ จากต้นธารการกำเนิดเกิดก่อ   ไหลเลี้ยงหล่อมาล้านปีกี่เล่าขาน

ล่วงกลางน้ำถึงปลายหลายตำนาน   แสนหมู่บ้านหมื่นตำบลจนกรุงไกร

   ๐ มีหลากหลายชาติพันธุ์วรรณนา   ยุคต่อยุควิวัฒน์มาอัชฌาสัย

สร้างพหุวัฒนธรรมอำไพ   คนทุกคนเป็นปัจจัยในชั่วดี

   ๐ ทั้งห้วยหนองคลองบึงอีกบุ่งทาม   ธรรมชาติงดงามตามวิถี

รู้รักษาแม่น้ำดั่งชีวี   สายน้ำมีชีวิตจิตวิญญาณ

   ๐ น้ำทุกหยดประมวลเป็นทะเลใหญ่   ทุกต้นไม้ทรงกายาขึ้นกล้าหาญ

ฟื้นผืนป่าดึกด้ำบรรพกาล   โลกมนุษย์อุทยานจักรวาลเอย.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com