คงฤทธิ์ หลาวทอง

เกิดวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2519

การศึกษา

ประถมศึกษา – โรงเรียนบ้านสำโรงวิทยาราษฎร์

มัธยมศึกษา – โรงเรียนกำแพง

อุดมศึกษา – ครุศาสตรบัณฑิตสาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์คงฤทธิ์ หลาวทอง หรืออาจารย์ต้นน้ำ  เป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำมันชั้นแนวหน้าผู้หนึ่งในแวดวงศิลปะของไทย อาจารย์ต้นน้ำเกิดในตระกูลศิลปะซึ่งมีทั้งคุณปู่และคุณพ่อเป็นศิลปิน  ท่านเริ่มวาดภาพตั้งแต่จำความได้ และเรียนวาดภาพโดยตรงจากคุณพ่อ (อาจารย์อิสระ หลาวทอง) ทำให้มีทักษะทางด้านศิลปะตั้งแต่อายุยังน้อยและสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้านศิลปะในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศหลายรางวัล ทั้งยังมีผลงานระดับประเทศในด้านอื่น ๆ เช่น การเป็นผู้นำเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้นำเยาวชนโครงการเรือเยาวชนสร้างสรรค์ไทย เป็นต้น

การดำเนินชีวิตในวัยเด็กนอกจากการเรียนแล้ว คุณพ่อและคุณแม่ยังส่งเสริมและปลูกฝังในด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคมอีกด้วย

… เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน  ท่านเป็นอาจารย์สอนศิลปะที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แต่รู้สึกว่าไม่ใช่แนวทางที่ชอบ จึงออกมาทำงานเป็นศิลปินอิสระ ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย โดยยึดหลักธรรมของศาสนาพุทธ มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ผลงานศิลปะของอาจารย์ต้นน้ำ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินหลาย ๆ ท่าน และได้รับการยอมรับจากผู้ชื่นชอบงานศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในด้านสังคมท่านได้ทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมายซึ่งแต่ละโครงการได้มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ เช่น โครงการสานต่อคำพ่อ เป็นโครงการ สอนศิลปะคนพิการติดเตียง โดยอาจารย์ต้นน้ำต้องเดินทางไปสอนคนพิการตามบ้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้คนพิการสามารถผลิตงานศิลปะ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ซึ่งอาจารย์ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดํารัสในหลวงรัชกาลที่ 9 และอาจารย์ได้รับเชิญจากกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อไปจัดนิทรรศการศิลปะและประชาสัมพันธ์โครงการ ในฐานะผู้เป็นแบบอย่าง ในการสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชการที่ 9 ในงาน Thailand Grand Festival 2017 อีกด้วย

จิตรกรรมสีน้ำมัน ขนาด 80×110 cm เป็นสมบัติของบริษัท angelgenie ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์

นิทรรศการเดี่ยว

– แสดงนิทรรศการศิลปะ สืบสานพระราชปณิธานฯ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

– แสดงนิทรรศการการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– แสดงนิทรรศการศิลปะการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

– แสดงนิทรรศการการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมกาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

– แสดงนิทรรศการศิลปะการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

– แสดงนิทรรศการการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนปริยัติธรรมลุ่มน้ำโขง จ.เชียงราย

– แสดงนิทรรศการการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ ศาลาตึกขาว ตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร


จิตรกรรมสีน้ำมัน ขนาด 80×110 cm เป็นสมบัติของบริษัท angelgenie ประเทศอังกฤษ

นิทรรศการกลุ่ม

– ร่วมแสดงงานภาพเขียน และรูปปั้น โดยชมรมช่างเขียนอาชีพแห่งประเทศไทย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ครั้งที่ 2-19 ณ โรงแรมมณเฑียร

–  ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์

- ร่วมแสดงงานมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี

– ร่วมแสดงงานมหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวโรกาส ทรงมีพระชนมายุ 48 พรรษา

– ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙


จิตรกรรมสีน้ำมัน ขนาด 80×110 cm เป็นสมบัติของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เกียรติประวัติ และการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสู่สาธารณชน

พ.ศ. 2545 เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3

พ.ศ. 2553 เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2

ออกรายการคุณพระช่วย ผู้ดำเนินรายการ คุณเท่ง เทิดเถิง คุณธงชัย ประสงค์สันติ คุณทอดด์ ทองดี

ออกรายการ Lightning Talk ผู้ดำเนินรายการ คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

ออกรายการเมืองไทยดี๊ดี สถานีโทรทัศน์ NBT

ออกรายการ Heroes Story พลังเปลี่ยนโลกช่องไทยรัฐทีวี

 ตีพิมพ์ลงใน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

พ.ศ. 2553 เป็นวิทยากรสอนศิลปะพระ-เณร โรงเรียนปริยัติธรรมลุ่มน้ำโขงในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Related Posts

ยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์ “ศิลปินลูกอีสานผู้เรียบง่าย และรักธรรมชาติ”
“จุดนัดพบแห่งความรู้สึกพิเศษ”
สุวรรณี สารคณา “ผู้เนรมิตรครอบครัวได้อย่างมีชีวิตชีวา”
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com