คำนำสำนักพิมพ์ หนังสือ “มหากาพย์ชนชาติไท ~ เต้าตามไต เต้าทางไท” เล่ม ๑

                       ลึ ก ซึ้ ง ร า ก เ ห ง้ า
                       [ลายกลอนนำร่อง ๑]
    เห็นไหมนั่นเถื่อนถ้ำโน้นเพิงผา     กลางพนาโขลงช้างชุมทางเสือ
ซากวัตถุโครงกระดูกผูกโลงเรือ         สีแต้มเพื่อฝากวจีพิธีการ
    ลึกลงไปในดินที่เหยียบย่ำ        ล้วนแต่ด้ำบรรพชนค้นสืบสาน
สองฝั่งห้วยบึงหนองล่องลำธาร         ล้วนตำนานรากเหง้าเผ่าสำคัญ
    จากล่าสัตว์มาขังเลี้ยงเสบียงกรัง    จากเร่ร่อนไร้รังยังแปรผัน
เก็บผักหญ้ามากินวันต่อวัน            จึงคัดสรรเมล็ดเพาะเสาะหว่านดำ
     จากมือไม้อากัปกิริยา            ส่งสายตาสื่อสารทุกเช้าค่ำ
ขีดขดเส้นร้อยพันปีมีถ้อยคำ           ได้จารจำเป็นภาษาการวาที
    จากกระท่อมเพิงพักปักหลักบ้าน    เกิดหย่อมย่านชุมชนดลวิถี
เบิกไร่นาเบิกดงถางพงพี             บังเกิดมีไพร่ทาสศักดินา
    จากนิทานตำนานมุขปาฐะ         ทุกระยะมีเศิกใหญ่โรคไข้ป่า
พึ่งผีสางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา            ทรงคุณค่าต่อความคิดจิตโบยบิน
     จากเสียงสวดบทขับรับคำร้อง     สร้างทำนองดนตรีคีตศิลป์
วาดวงแขนท่วงท่าอยู่อาจิณ           เกิดนาฏยะประจำถิ่นแผ่นดินไท
     รู้ปรับปรุงโภชนาการอาหาร       ทุกถิ่นบ้านสมุนไพรได้อาศัย
เกิดแพรพรรณสร้อยสนิมพิมพาไล        อัญมณีสวมใส่ประดับประดา
      จึงกำเนิดสาแหรกแสกสกุล      กตัญญูรู้คุณบุญรักษา
ชีวิตรุ่นต่อรุ่นอบอุ่นมา                ญาติโกโหติกาขยายวง
     แล้วกำเนิดขอบเขตประเทศรัฐ    กฎระเบียบปฏิบัติจัดประสงค์
สถาปนาอำนาจอาจธำรง             จิตวิญญาณโคตรวงศ์คงลึกล้ำ


ปรีดา ข้าวบ่อ : บรรณาธิการสำนักพิมพ์"ทางอีศาน"
ศุภวัตร ทองละมุน : ภาพประดับลายกลอน

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com