คำโตงโตย

๐ บ้านข้อยพุ้นบ่อึดบ่อยาก

ถากเปลือกไม้มาป่นตางปลา

ถากเปลือกสีดามากินตางเข้า

ถากเปลือกสาเหล้ามากินตางเกลือ ๐

(โบราณ)

ดร.ปรีชา พิณทอง อธิบายว่า “กลอนบทนี้คนโบราณอีสานได้พูดหยอกเย้ากะเซ้าแหย่ เพื่อเตือนใจลูกหลานอีสานที่ไม่รักนวลสงวนตัวเป็นเชิงปริศนาว่า บ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์นั้น ถ้ำคนในบ้านในเมืองไม่ช่วยกันรักษา ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมารักษาให้ บ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็คุ้มครองปกป้องบ้านเมืองเขาไว้ เขาไม่ต้องอำศัยคนบ้านอื่นเมืองอื่นรักษาให้ ถ้ำไม่ช่วยกันรักษาหวงแหนไว้ วันหนึ่งถ้าเราตกระกำลำบาก อาจจะถากเปลือกไม้กินต่างปลา ถากเปลือกสีดำกินต่างเข้าเกิดเปลือกไม้เปลือกสีดำไม่มีนั่นสิจะเป็นเรื่องลำบากแสนเข็ญ เขาจะเห็นบ้านเมืองของเรามองไปที่ไหนเห็นแต่ความแห้งแล้ง”


หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com