งานบุญใหญ่ “เพื่อเติมแรงใจ คนสู้เพื่อโขง”

งานบุญใหญ่ “เพื่อเติมแรงใจ คนสู้เพื่อโขง”

บทความจาก https://greennews.agency/?p=28466

เครือข่ายคนลุ่มโขง7 จังหวัดภาคอีสาน รวมตัวจัดงานบุญใหญ่ “บุญบั้งไฟ” ณ พื้นที่น้ำสองสี “ปากน้ำไชยบุรี” นครพนม เพื่อ “ขอพรพระ คุ้มครองคนลุ่มโขง-สายน้ำโขง” หลังกำลังใจเสียจากสัญญาณลบกระบวนการ “คดีเขื่อนไซยบุรี” ศาลปกครอง 3 พ.ค. 2565

การกลับมาของงานบุญใหญ่ 

“เครือข่ายชุมชนคนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสานได้เดินทางมารวมตัวกันที่งานบุญบั้งไฟ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ซึ่งปกติจัดขึ้นในช่วงก่อนงานบุญวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี 

ครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 13-14 พ.ค. 2565 เป็นครั้งแรกที่ได้จัดงานหลังจากต้องหยุดมา 2 ปีจากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ การจัดงานครั้งนี้ยังดำเนินไปภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาด เช่น การจำกัดจำนวนผู้ร่วมงานไม่เกิน 500 คน จำกัดจำนวนผู้ร่วมขบวนแห่ซึ่งมีทั้งหมด 19 ขบวนจากทุกหมู่บ้านรวมทั้งหน่วยงานและโรงเรียนในพื้นที่

การจัดงานเริ่มต้นด้วยการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นความเชื่อว่าท่านจะคุ้มครองและดูแลลูกหลานให้การจัดงานประเพณีครั้งนี้ให้สำเร็จปลอดภัยลุล่วงไปด้วยดี หลังจากอัญเชิญท่านร่วมขบวนแห่ก็จะนำไปวางที่แท่นประทับภายในบริเวณวัดไตรภูมิซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองไชยบุรีโดยมีหลวงพ่อพระใหญ่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิที่อยู่คู่ชุมชนมานานราว 214 ปี ตามประวัติการสร้างวัด 

วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2351 คู่กับชุมชนที่มีกลุ่มชาติพันธ์ไทยย้อเป็นส่วนใหญ่ จนภายหลังมีเผ่าลาว และชาวเวียตอพยพมาอยู่ร่วมกันจนถึงรุ่นลูกหลาน สืบต่อกันมาสร้างประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชนเรื่อยมา

หลังจากเครือข่ายชุมชนคนลุ่มน้ำโขงได้ถวายชุดสังฆทาน 7 ชุดแทนพี่น้องชาวบ้านทั้ง 7 จังหวัดริมโขง ก็ถึงพิธีไหว้บูชาศาลหลวงปู่ผ่านร่างทรงซึ่งมี 3 องค์ คือ หลวงปู่โต่ง หลวงปู่เฒ่า และหลวงปู่เสน อันเป็นที่นับถือเคารพบูชากันมาตลอดการก่อตั้งชุมชนปากแม่น้ำแห่งนี้ 

ทุกปีลูกหลานที่เดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ก็จะกลับมากราบไหว้บวงสรวงบนบาลขอพรหรือแก้บนต่างๆ ผ่านเครื่องถวายต่างๆ ที่จัดเตรียมมาที่สำคัญคือการจุดบั้งไฟถวาย สำหรับศาลหลวงปู่โต่งเป็นที่รับรู้กันว่าบรั่นดีไทยรีเจนซี่คือของไหว้ที่นิยมนำมาถวายในช่วง 10 ปีหลังที่ผ่านมา 

สำหรับพี่น้องเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำโขงก็เช่นกัน ได้เตรียมชุดพานบายศรีพญานาคสำหรับแม่น้ำ 2 สาย และผลไม้ 9 อย่าง น้ำอัดลม และบรั่นดีไทย จำนวน 3 ชุด เพื่อไหว้บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์” รายงานข่าวจากเครือข่ายระบุ

ขอพรใหญ่ หลังศาลปกครองแถลงคดีเขื่อนไซยบุรี

“วันนี้ได้ชวนพี่น้องลุ่มน้ำโขงมาร่วมพิธีเพื่อขอพรและบนบานศาลกล่าวและกราบไหว้หลวงพ่อพระใหญ่ รวมทั้งหลวงปู่ทั้ง 3 ถือเป็นการมาเสริมกำลังใจหลังจากร่วมต่อสู้กันมานานนับ 10 ปี 

จนล่าสุดคือการเดินทางไปแถลงปิดคดีที่ศาลปกครอง (3 พ.ค.2565) ซึ่งพี่น้องชาวบ้านได้ร่วมกันยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหาแม่น้ำโขงจากการสร้างเขื่อน ที่ผ่านมาได้พยายามเก็บข้อมูลผลกระทบต่างๆในพื้นที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานเรียกร้องความเป็นธรรม 

วันนี้จึงมาขอพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่นครพนม ให้ท่านเห็นใจลูกหลาน ช่วยดลบันดาลใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมแก้ปัญหา และให้ท่านช่วยปกปักรักษาอย่าให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้เลย 

เราอัดอั้นตันใจ เราไม่มีที่พึ่งพา เรามาเอากำลังใจจากท่าน ขอให้หลวงปู่ดลบันดาลให้เราได้ชนะคดี ขอให้ไม่มีการสร้างเขื่อนอีก และอยากให้ส่วนราชการรับฟังเราบ้าง” 

อำนาจ ไตรจักร ประธานสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสานได้กล่าว หลังจากไหว้บูชาหลวงปู่ทั้ง 3 ศาล เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำโขงจึงร่วมกันลอยพานบายศรีพญานาคลงแม่น้ำทั้ง 2 สายคือแม่น้ำโขงและแม่น้ำสงครามพร้อมทั้งได้จุดบั้งไฟเล็กบูชาท่ามกลางเสียงดนตรีกลองแคนและขบวนเซิ้งที่เริ่มหนาแน่นริมศาลาในช่วงเที่ยง

อ่านต่อได้ที่ https://greennews.agency/?p=28466

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com