จดหมาย จากผู้อ่านทางอีศานฉบับที่ 20

จดหมาย
Letter
ทางอีศานฉบับที่ ๒๐ ฉบับส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๖

e-shann20_letter

“วีรบุรุษตีนเปล่า”
เปลวแดดเผาแผดกล้า….ดุ่มเดินฝ่าท้าแดดฝน
ตีน “กู” สู้สุดทน….แม้ ”กู” จนใช่กูเกรง
ใครเห็นเป็นหยามเหยียด….พูดส่อเสียดเบียดข่มเหง
หอบลูกผูกกระเตง….หมายรีบเร่งล่วงสู่เมือง
นั่งรถเขามองหน้า….เขาถามหาค่าเงินเฟื้อง
เพราะจนจึงขัดเคือง….ถูกเสือกไสไล่สาปส่ง
ลูกน้อยคราวเกิดมา…สองดวงตามมันมืดลง
ใจแทบแหลกเป็นผง….นํ้าตาร่วงทวงถามฟ้า
เร่งรัดทำงานหนัก….มิรู้จักพักกายา
ผิวเกรียมกร้านใบหน้า….กลับยิ้มร่าตาสุกใส
หอบลูกผูกความหวัง….หัวใจสั่งเดินสู้ใหม่
รักษาเจ้าดวงใจ….ให้มองเห็นใบหน้าพ่อ
สองตีนที่เปล่าเปลือย….โอ้ลูกเอ๋ยไม่เคยท้อ
ลูกมองเห็นก็เป็นพอ….สิ่งใดหนอพ่อไม่กลัว
*บางคำที่ใช้คำว่า “ตีน” “กู” เป็นอารมณ์และอรรถรสของบทกวี

นางสาวนํ้าฝน บัวหิรัญ
นักศึกษาพิการทางสายตา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

“ทางอีศาน” : ขอเป็น กำลังใจใหลู้กน้ำฝนได้ประสบสิ่งมุ่งหวัง และมีความสุขความก้าวหน้าในการเล่าเรียน สำหรับบทกลอนที่นำลงในคอลัมน้น ี้ลูกสามารถเล่าเรื่องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้ดีสำนวนกลอนใช้ได้ แต่สิ่งต้องปรับปรุงในงานชิ้นนี้ คือเสียงท้ายของวรรคที่ ๔ ของบท (วรรคส่ง) ต้องเป็นเสียงสามัญและเสียงตรีเท่านั้น.

………………………………

๒ พ.ย. ๒๕๕๖
เรียน บก. “ทางอีศาน”

“ทางอีศาน” ใช่เพียงแต่จะให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง คติชนวิทยา ศิลปวัฒนธรรม แต่ยังโดดเด่นด้านกวีนิพนธ์และวรรณกรรม สำหรับคอศิลปะแล้ว พลาดไม่ได้กับคอลัมน์ของ “ครูเบิ้ม” (ทั้งที่ใช้ชื่อจริงและนามแฝง) ตลอดถึง “ห้องศิลป์อีศาน” โดยธีรภาพ โลหิตกุล ที่มีมุมมองงาม ๆ ชวนคิดผ่านเลนส์มาให้ชมอยู่เสมอ

ชื่อคอลัมน์หนึ่งที่ผมมองว่าโดดเด่นและงดงามยิ่งคือ “กวีเสกศิลป์แม่นํ้าร้อยสาย” โดยศิวกานท์ ปทุมสูติ และทนง โคตรชมภู การที่ทั้งสองท่านโคจรมาพบกันและสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกัน มันธรรมดาซะที่ไหน

ผมติดตามกวีและจิตรกรคนสำคัญนี้มานานจึงตื่นเต้นไม่น้อยที่ “ทางอีศาน” ให้กำเนิดคอลัมน์นี้มา ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทรงคุณค่า

มีข้อเสนอแนะนิดนึงสำหรับคอลัมน์นี้คือ หากพิมพ์บทกวีของคุณศิวกานท์ ในกรอบอีกต่างหากจะดีกว่าไหม นอกจากเป็นลายมือที่อยู่ในภาพเขียนซึ่งมีเสน่ห์และลงตัวอยู่แล้ว เพื่อผู้อ่านที่ไม่คุ้นกับลายมือจะได้อ่านกันชัด ๆ อีกครั้งขอเป็นกำลังใจให้คุณทนง โคตรชมภู ให้หายจากป่วยไข้เร็ว ๆ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปครับ

ขอแสดงความนับถือ
สันติ อิศรพันธุ์

“ทางอีศาน” : ได้ส่งผ่านแรงปรารถนาดีให้คุณทนง โคตรชมภู ทราบแล้ว ต่อหน้าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เธอได้ยิ้มเต็มปากและผงกหัวรับด้วยยินดีขอบคุณในการติดตาม คำแนะนำ และกำลังใจที่มีต่อกันเสมอ

………………………………

“ทางอีศาน” ยินดีรับพิจารณาข้อเขียนและความคิดเห็นจากทุกท่าน เชิญส่งข้อเขียนไปที่ e-shann@hotmail.com

ติดตามเรื่องราวในเล่มได้ใน นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๒๐ ปีที่ ๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ติดตามอ่านได้ตามแผงหนังสือทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์ สั่งซื้อทางเว็บ www.e-shann.com หรือโทร 0-2552-4070 ราคา ๑๐๐ บาท

อีบุคเพียง ๗๐ บาท ที่
www.mebmarket.com
www.4dbook.com
www.ilovelibrary.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com