1

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เรียน บรรณาธิการ นิตยสารทางอีศาน ที่เคารพรักอย่างสูง

เป็นระยะเวลานานถึง 8 เดือน ที่ทาง นิตยสารทางอีศานได้มอบความรักและเมตตาต่อผมและคณะ  ในการจัดพิมพ์ “บันทึกการสำรวจวิถีชีวิตลุ่มน้ำเสียวใหญ่” ผมรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก จนไม่อาจที่จะสรรหาคำพูดใดมาพรรณนาได้ บัดนี้การสำรวจของผมกับคณะเพื่อนและการตีแผ่สิ่งที่ผมพบเห็นได้จบลงแล้ว ผมขอกราบขอบพระคุณนิตยสารทางอีศานเป็นอย่างสูง

ผมธวัชชัย พิณะพงษ์ ในฐานะผู้เป็นต้นคิดของเรื่องนี้และคณะอีก 3 คนอันได้แก่  1. นายเนวิน อันหะหวา 2. อัจฉริยาภรณ์ ประกาสังข์ และ 3. ณรงค์ฤทธิ์ หัดที เคยกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า

“หาผู้ที่เข้าใจคนอีสานอย่างเฮาบ่ได้อีกแล้ว นอกจากทางอีศานผู้เดียว”

สุดท้ายนี้ ผมขอฝากความขอบคุณและความคิดถึงไปยังชาวบ้านลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ผู้ที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเดินทาง ทั้งผู้ที่ไม่ปรากฏชื่อในบันทึกก็ดี หากท่านได้อ่านจดหมายฉบับนี้ ขอให้ท่านจงรู้ว่า “ข่อยอยากพอหมู่เจ้าอีกเด้อ จะหาโอกาสไปยาม” 

ด้วยความเคารพและเลื่อมใสอย่างสูง

นายธวัชชัย พิณะพงษ์

ผู้บ่าวแห่งลุ่มน้ำเสียวใหญ่

ทางอีศาน : ชาวทางอีศาน เห็นถึงความตั้งใจ และจิตใจรักผืนแผ่นดินถิ่นเกิดของคณะสำรวจทุกคน ประเทศไทยต้องการลูกหลานผู้เปี่ยมไปด้วยพลังการอุทิศครับ.

2

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

ท่านอาจารย์ ชลธิรา สัตยาวัฒนา ที่เคารพ,

ท่านบรรณาธิการอำนวยการ บริษัท ทางอีศาน จำกัด ที่เคารพ

มะอื่อสูง (สุขสันต์) วันมาฆบูชา (วันเพ็ญเดือนสาม) ครับ

ขอบพระคุณและดีใจมาก ที่มอบส่ง นิตยสารทางอีศาน ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๘๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มาให้ผมได้ชื่นชมศึกษา ๕ เล่ม ด้วยความยินดี

ทางอีศาน มีสิ่งใดที่ต้องการ โดยเฉพาะ เกี่ยวกับเรื่อง ไต กระผมยินดีเพิ่มเติมให้พร้อมกับท่านอาจารย์ ชลธิรา สัตยาวัฒนา ได้อย่างสมปรารถนาทุกประการ

พร้อมนี้ กระผมได้ส่งรูปงานวันไม้ก่อสุมไฟ (งานจุดไฟกองฟืน คืนวันเพ็ญเดือนสาม) ไตผาแก่ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย มาให้ได้ชื่นชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะชื่นชอบกัน

ด้วยความเคารพยิ่ง

ชายชื้น คำแดงยอดไตย

ทางอีศาน : การถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้อาวุโส จะเติมเสบียงความคิดฝันให้ลูกหลานได้ศึกษา และต่อยอดต่อไปครับ.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com