“จุดนัดพบแห่งความรู้สึกพิเศษ”

0

รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ

“จุดนัดพบแห่งความรู้สึกพิเศษ”

เกียรติประวัติ

เกิด : 10 กรกฎาคม 2512
การศึกษา : – ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

นิทรรศการเดี่ยว :

– นิทรรศการศิลปกรรมภาพพิมพ์ ณ แกลลอรี Miyawaki กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

– นิทรรศการศิลปะ “ความทรงจำจากท้องทุ่ง” ณ ละลานตาแกลลอรี กรุงเทพฯ

นิทรรศการกลุ่ม :

– นิทรรศการ “ศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4, 5, 7 – 9”

– นิทรรศการ “ศิลปกรรมการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 4, 6”

– นิทรรศการศิลปกรรมภาพพิมพ์ “Small Graphic Pomps Poland” ประเทศโปแลนด์

– นิทรรศการ “ศิลปกรรมโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 2 – 6”

– นิทรรศการ “ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37 – 42, 44 – ๔๗”

รางวัล/เกียรติยศ :

2525 – 2526

– รางวัลดีเด่น นิทรรศการ “ศิลปะเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4”

– รางวัลเกียรติยศในการคัดเลือกร่วมแสดงภาพศิลปะอาเซียน ณ อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์และไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2527 – 2528

– รางวัลเหรียญเงิน นิทรรศการ “ศิลปกรรมเยาวชน ครั้งที่ 13” กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

– รางวัลชนะเลิศ นิทรรศการ “ภาพเขียนเยาวชน” สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

– รางวัลชมเชย นิทรรศการ ศิลปกรรมเยาวชน ครั้งที่ 14 กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

– รางวัลชมเชย นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชน ประเทศอาร์เจนตินา

2535 – 2536

– รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยมเหรียญทอง ศิลป์ พีระศรี นิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9”

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39

2537 – 2561

– รางวัลเหรียญทองแดง “Osaka Triennial 1994” ครั้งที่ 5 กรุงโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

– เกียรตินิยม อันดับ ๓ เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) นิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔” เป็นต้น

แนวคิด แรงบันดาลใจ

ชื่อภาพ เพื่อนร่วมทาง ขนาด 120 x 150 ซม. สีน้ำมันบนผ้าลินิน ปี 2562

จากเส้นทางชีวิตศิลปินจิตรกรรมและภาพพิมพ์ คู่ขนานกับการเป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ด้านศิลปะแก่นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยทำให้ชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีและเป็นประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งระยะใกล้และระยะไกล ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน

ความบังเอิญระหว่างการเดินทางทำให้เกิด ความประทับใจ และแรงบันดาลใจสำคัญในการ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ทั้งทิวทัศน์ เมืองเก่า ท้อง ทุ่ง สิ่งรอบตัว สถานที่แปลกใหม่ หรือข้าวของ เดิม ๆ กับบรรยากาศที่เปลี่ยนไป เมื่อเกิดความ รู้สึกพิเศษกับสิ่งที่มองเห็นเหล่านั้น ทั้งสิ่งที่ ธรรมชาติสร้างขึ้นรวมถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ ทำให้เกิดจุดนัดพบระหว่างผู้สร้างผลงานกับสิ่งที่ ปรากฏตรงหน้า และบรรยากาศในขณะนั้น…ผล งานใหม่และการจัดองค์ประกอบภาพแบบใหม่จึง บังเกิด

เนื้อหาและแนวคิดที่สื่อในผลงานชุดนี้จะแตก ต่างจากผลงานชุดที่ผ่าน ๆ มา เพราะการสั่งสม เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และภาพความประทับใจ จากทุกสถานที่ที่ได้เดินทางไป ทำให้เกิดมุมมอง ใหม่ ๆ ความต้องการถ่ายทอดเรื่องเล่าใหม่ ๆ ให้ ผู้ชมได้สัมผัส และเดินทางไปยังจุดนัดพบสักแห่ง…

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com