ฝนเทวา

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๔
ปีที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

เทพเทวาเลาะเหล้น หาหลั่ง รินฝน
เปิดป่องแปวนาคา ล่วงบน เบยฟ้า
เมฆาทะมึนมั้ว อัวอล – หนเลื่อน
คนแนมนำโง่นฝ้า คองถ้า ล่วงธาร

เมฆบ่สมมาดไว้ ไหลเคลื่อน กายหนี
วสันตาหาฝน บ่มี มาซ้ำ
แต่ลางธารโทมถ้วม วารี หลามหลาก
ยากนำเทียวเกี่ยวข้าว หนีน้ำ ด่วนไว

บ่พอดีดั่งด้าม ลำบาก บานปลาย
คนปลูกฝังของขาย ป่วงหลาย ตายซ้ำ
ส่วนนาทมทังหญ้า ตามสาย ขี้กระต่าย
น้ำบ่พอเพาะข้าว หลายก้ำ แก่วสูง

ฟ้าเผดียงแตกเปรี้ยง ยามบ่าย ลงแลง
หัวใจแสนคนิง นาถแพง นงน้อง พี่แล้ว
ปียากเคยยอเยื้อน เยืองแยง แปลงปลูก
ปีนี้ฮามห่างห้อง แนมน้อง แม่นอยู่ไส

คึดสองเฮาเก่านั้น พันผูก สัญญา
วสันตาฝนซัด ย่าวมา มโนน้าว
ขอแด่สายฝนเท้ง ลงนา นวลอุ่น
แลผองซาวพี่น้อง งามข้าว คู่คน แหน่ถ้อน

๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
(จาก โฮมกลอนอ่านแพงพง ชุด อยู่ได้ด้วยฮัก, ไซสุวัน แพงพง, บก. ๒๐๑๗, ๓๗)

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com