“ท่องเที่ยววัฒนธรรมทางอีศาน” (ครั้งที่ 3) “เที่ยวแอ่งอารยธรรมอีสานเหนือ ~ สกลนคร” ระหว่างวันที่ 4 – 7 มีนาคม 2565

0

“ท่องเที่ยววัฒนธรรมทางอีศาน” (ครั้งที่ 3)

“เที่ยวแอ่งอารยธรรมอีสานเหนือ ~ สกลนคร”

ระหว่างวันที่ 4 – 7 มีนาคม 2565

# เพื่อคนอีสานรักษ์ถิ่น

# เพื่อทุกคนรักษ์ถิ่นอีสาน

# และเพื่อตอบโจทย์เที่ยวอีสานได้อะไร

… “ถ้าอยากเข้าใจโลกวันนี้ ต้องย้อนกลับไปศึกษาโลกเมื่อ 2,500 ปีก่อน ว่าการเปลี่ยนโลกทัศน์ชีวทัศน์ปรัชญาของชาวกรีก ได้เป็นจุดเริ่มต้นอารยธรรมโลกวันนี้อย่างไร”

~ มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ นักปรัชญาเยอรมัน

“ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต”

~ นิตยสาร “ทางอีศาน”

จัดโดย นิตยสาร|มูลนิธิ|”ทางอีศาน”

เวลา 4 วัน 3 คืน | ราคา @ 9,700 บาท (ไม่รวมค่าเครื่องบิน)

ติดต่อ/ประสานงาน คุณแตงกวา 086 388 9095, คุณปุ๊ก 086 378 2516

****

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย (ดอนเมือง 06.55 น. – สกลนคร 08.10 น.)

09.00 น.  รับประทานอาหารตามวิถีชาวสกลนคร ไข่กระทะ ข้าวเปียกเส้น และปังเวียดนาม

09.45 น. นมัสการพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ ไหว้พระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย

10.45 น. ~ เยือนพิพิธภัณฑ์ภูพาน แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของสกลนครดินแดนอารยธรรม 3 ธรรม ได้แก่ ธรรมะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ

               ~ ลัดเลาะรอบขอบหนองหาร ย้อนตำนานผาแดงนางไอ่จนเกิดเป็นบ้านเมือง

12.00 น. อิ่มอร่อยร้านไก่ย่างลำดวน

13.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์สถานอาจารย์มั่น ภูริทัตเถระ และเจดีย์จันทโรเจติยานุสรณ์ ที่วัดป่าสุทธาวาส

14.00 น. เดินทางไปยังถ้ำผาแด่น ดินแดนประติมากรรมหินทราย ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่นบนหน้าผา

17.00 น. ลงทะเบียนเข้าพักโรงแรมฮักสกล

18.00 น. เต็มอิ่มที่ร้านสะบันงา

21.00 น.  พักผ่อน/ฝันดี

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565

06.00 น. ~ ตักบาตรเช้าพร้อมชมวิถีชีวิตในตลาดเช้าของชาวสกลนคร

                ~ บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. ~ ลงเรือล่องหนองหาร ทะเลน้ำจืดอันดับสองรองจากบึงบอระเพ็ด

                ~ ชมเกาะสวรรค์ เยือนชุมชนทวารวดีบ้านท่าวัด แวะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านน้ำพุ สักการะพระยาสุวรรณภิงคาร และนางนารายณ์เจงเวง

12.00 น. ร่วมประทานอาหารที่ชุมชนบ้านแป้น ชมงานวิสาหกิจชุมชน

13.00 น. ~ เยี่ยมชุมชนท่าแร่ ชุมชนชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์อินโดจีนฝรั่งเศสที่มีเอกลักษณ์และเทคนิคการก่อสร้างเฉพาะตน

               ~ เดินทางต่อไปยังอุทยานสระบัว บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ แหล่งรวบรวมบัวพันธ์ุจากทั่วโลก เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสกลนคร

16.00 น.  เรียนรู้เรื่องคราม ลงมือย้อมคราม และเป็นเจ้าของเสื้อ/ผ้าพันคอ หนึ่งเดียวในโลก ณ สวนแมน (Creative Crafts Center)

18.00 น. เสิร์ฟอาหารเลืองชื่อ โคขุนโพนยางคำ “ร้านโคขุนคุณทอง”

21.00 น. กลับที่พัก/ราตรีสวัสดิ์

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565

 07.00 น. อาหารเช้าในที่พัก

08.00 น. ตื่นตาตื่นใจและยืดกำลังขา ณ ปราสาทพระธาตุภูเพ็ก ดินแดนลอยฟ้าศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรขอมโบราณ สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 บนยอดเขาภูเพ็ก สูงจากระดับน้ำทะเล 520 เมตร สร้างด้วยหินทราย เรือนธาตุตั้งบนฐานยกสูง ตอนหน้าของปราสาทมีฐานหินเรียงซ้อนกัน มีบาราย ด้านหน้าอาคารปราสาททางทิศตะวันออกมีบันไดก่อปูนขึ้นบนยอดเขา 495 ขั้น

12.00 น. ฝากท้องไว้ที่ครัวบัวทอง

13.00 น. พระธาตุนารายณ์เจงเวง หรือ “อรดีมายานารายณ์เจงเวง” โดยกลุ่มสตรีเมืองหนองหารหลวงสร้างแข่งขันกับกลุ่มบุรุษชาวเมืองหนองหารน้อย เพื่อรอรับพระมหากัสสปะเถระนำพระอุรังคธาตุไปบรรจุยังภูกำพร้า หากฝ่ายใดสร้างเจดีย์ใหญ่เสร็จก่อนดาวเพ็กขึ้นฝ่ายนั้นชนะ

14.00 น. ~ ชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                ~ ชมห้องแห่งแรงบันดาลใจของจิตร ภูมิศักดิ์

                ~ แลกเปลี่ยนและเสวนากับภาคประชาสังคมคนจังหวัดสกลนคร

                ~ เที่ยวชมงานมูนมัง งานแสดงภูมิปัญญาสำคัญประจำปี

                ~ ร่วมรับประทานอาหาร จัดสำรับพาแลงโดยพี่น้องชาวผู้ไท

                ~ พร้อมกับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานเหนือ

21.00 น.  ค่ำคืนแห่งความสุข

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

 07.00 น. อาหารเช้า

09.00 น. ~ เยี่ยมคารวะครูเตียง ศิริขันธ์ ณ อนุสรณ์สถานบนเทือกเขาภูพาน

                ~ กลับเข้าชมเมืองสกลนคร ซื้อของฝากของที่ระลึก

12.00 น. อาหารร้านฟ้าโปร่ง

13.00 น. ~ ชมพระธาตุดุม โบราณสถานแห่งนี้ดั้งเดิมเป็นพระปรางค์ก่ออิฐ 3 หลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีร่องรอยของคูน้ำล้อมรอบเห็นได้ชัด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยเดียวกับพระธาตุนารายณ์เจงเวง แต่องค์ปราสาทเล็กกว่า พบทับหลังทั้ง 4 ด้าน ด้านทิศเหนือเป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์  มีภาพเทวดาทรงพาหนะเหนือหน้ากาล ประกอบด้วยสัตว์ต่าง ๆ เช่น ช้าง สิงห์ และลายใบไม้ม้วน การกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 ศิลปะเขมรแบบบาปวน

              ~ ชมเมืองสกลนคร ซื้อของฝากของที่ระลึก

             ~ โบกมือลาแอ่งอารยธรรมที่ดอนลังกา มุมถ่ายภาพงามกลางหนองหาร

15.30 น. เดินทางไปสนามบินจังหวัดสกลนคร

               (เดินทางกลับด้วยสายการบินนกแอร์ สกลนคร 17.45 น.- ดอนเมือง 19.00 น.)

*วิทยากร

– อาจารย์วรวิทย์ ตงศิริ  ผู้สนใจงานศิลปวัฒนธรรมและนิยมการเลาะท่องเที่ยว

– อาจารย์สรรสนธิ บุญโยทยาน  นักพิภพวิทยา

– อาจารย์ ดร.สถิตย์ ภาคมฤค ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมชาติและจักรวาล

– มัคคุเทศน์ประจำท้องถิ่น

– (ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ ไว้ ท่านบอกว่าใกล้ ๆ จะให้คำตอบ)

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความสุขและคุ้มค่าคุ้มเวลาที่สุด.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com