บทร้อยกรองของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 45 – 48

โลกนิติคำกาพย์ภาษาลาว
บทร้อยกรองของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(สิริจฺนโท จันทร์) พ.ศ. ๒๓๙๙ – ๒๔๗๕
ฉบับที่ ๒๐ | ธันวาคม ๒๕๕๖

๔๕. ประเทศใดราชาอามาตย์
คนฉลาดยศยิ่งเสมอกัน
มีมะหันต์เหลือหลายในเขต
ในประเทศเมืองบ้านแห่งใด
เป็นนิสัยมานะกระด้าง
มักอวดอ้างบ่เชื่อคำกัน
เกิดฆ่าฟันผิดเถียงหาเหตุ
ในประเทศเมืองนั้นส่วยแหลม

๔๖. อุปมาดอกบัวในนํ้า
ขึ้นบ่ได้อาทิตย์ ๗ ดวง
บ้านเมืองหลวงอาชญามีมาก
แสนลำบากไพร่ฟ้าจิบหาย

ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ใน นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๒๐ ปีที่ ๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

Related Posts

มหัศจรรย์สี่พันดอน
ลักษณะลาว
เงินตราโบราณ ในอีสานบ้านเฮา (ตอนที่ ๓)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com