“บ้านเชียง”

                         ย้อนลงลึกเรื่องราวบุราณสมัย         บรรพชนไทด้ำก่อนกี้

                    กินอยู่ทุกข์สุขมาหลายพันปี                ณ”บ้านเชียง”แห่งนี้สักขีพยาน

                         วิวัฒน์ถึงแอ่งสกลฯปัจจุบัน            อารยะคุณอนันต์มั่นไพศาล

                    ผลิหว่านพงศ์เผ่าแผ่ตระการ               ลุ่มหนองหารน้อยใหญ่ให้ชุ่มเย็น

                         สำนึกฝังหยั่งเลือดเนื้อชีวิต             สาวสายแนนสถิตคิดหยั่งเห็น

                จิตวิญญาณขานค่าคงประเด็น             สิ้นยุคเข็ญโรจน์รุ่งเรืองล้วนคุณคน.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com