ปาฐกถาของนายสี จิ้นผิง ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 [4/4]

0

# ปาฐกถาของนายสี จิ้นผิง

ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี

การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน

วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

[ 4/4 ]

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

     เราต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ “หนึ่งประเทศสองระบบ” “ชาวฮ่องกงบริหารฮ่องกง” “ชาวมาเก๊าบริหารมาเก๊า” และ “การบริหารตนเองในระดับสูง” อย่างครอบคลุมและถูกต้อง  ดำเนินการเพื่อให้ส่วนกลางใช้อำนาจปกครองและกำกับดูแลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าอย่างครอบคลุม  ดำเนินการเพื่อให้เขตบริหารพิเศษมีระบบกฎหมายและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ  ตลอดจนปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ในการพัฒนาแห่งประเทศชาติ  รักษาเสถียรภาพของสถานการณ์โดยรวมทางสังคมของเขตบริหารพิเศษ  คงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในระยะยาวของฮ่องกงและมาเก๊า

     การแก้ไขปัญหาไต้หวันและรวมมาตุภูมิเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์ เป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และเป็นความปรารถนาร่วมกันของลูกหลานประชาชาติจีนทั้งมวล  ต้องยึดมั่นในหลักการจีนเดียวและ “ฉันทามติ 92” ขับเคลื่อนกระบวนการรวมมาตุภูมิเป็นเอกภาพอย่างสันติ  ลูกหลานประชาชาติจีนทั้งมวลซึ่งรวมถึงพี่น้องร่วมชาติสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน ต้องทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ก้าวไปข้างหน้าด้วยความสามัคคี ล้มล้างความมุ่งหมายใด ๆ ที่จะ “แยกไต้หวันให้เป็นเอกราช” อย่างเด็ดขาด และร่วมกันสร้างอนาคตอันสดใสแห่งการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชาติ  ไม่ว่าใครก็ตามจงอย่าได้มองข้ามความมุ่งมั่นตั้งใจอันเข้มแข็งนี้  เจตนารมณ์อันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และขีดความสามารถอันแข็งแกร่งเกรียงไกรของประชาชนจีนในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนแห่งชาติ

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

     อนาคตเป็นของเยาวชนและความหวังฝากไว้กับเยาวชน  เมื่อ 100 ปีก่อน กลุ่มเยาวชนที่มีแนวคิดใหม่ชูคบเพลิงทางความคิดแห่งลัทธิมาร์กซ์ไว้สูงและแสวงหาอนาคตแห่งการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของชาติด้วยความยากลำบากในประเทศจีนที่ตกอยู่ในภาวะปั่นป่วนและมืดมน  ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ร่มธงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เยาวชนจีนหลายชั่วอายุคนได้หลอมรวมการต่อสู้ของเยาวชนเข้ากับภารกิจของพรรคและประชาชน กลายเป็นกองกำลังแนวหน้าในการบรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน  เยาวชนจีนยุคใหม่ต้องถือการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนเป็นภาระหน้าที่ของตนเอง เสริมสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจ ความภาคภูมิใจในตัวเองและความมั่นใจในการเป็นชาวจีน ไม่ปล่อยให้กาลเวลาล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่สร้างความผิดหวังแก่พรรคและประชาชนซึ่งฝากความหวังไว้อย่างสูงกับเยาวชน

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

     เมื่อ 100 ปีที่แล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนขณะก่อตั้งมีสมาชิกเพียง 50 กว่าคน  ปัจจุบันกลายเป็นพรรครัฐบาลใหญ่ที่สุดในโลกที่มีสมาชิกมากกว่า 95 ล้านคน เป็นผู้นำประเทศใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคน และมีอิทธิพลระดับโลกที่สำคัญ  

     เมื่อ 100 ปีที่แล้ว สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกของประชาชาติจีน คือ ภาพแห่งความเสื่อมโทรมและถดถอย วันนี้สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกของประชาชาติจีน คือ บรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาและเจริญรุ่งเรือง  ประชาชาติจีนกำลังก้าวไปสู่การฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่โดยมิอาจหยุดยั้งได้

     ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนมอบผลงานจากบททดสอบอันยอดเยี่ยมแก่ประชาชนและประวัติศาสตร์  บัดนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามัคคีและนำพาประชาชนจีนเดินบนหนทางแห่งทดสอบครั้งใหม่เพื่อบรรลุเป้าหมายการต่อสู้รอบ 100 ปีประการที่สอง

     สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งหลาย! คณะกรรมการกลางพรรคเรียกร้องให้พวกคุณ จดจำภาระหน้าที่และความมุ่งมั่นตั้งใจแต่แรกเริ่ม ยึดมั่นในอุดมการณ์และความศรัทธาอย่างแน่วแน่ ปฏิบัติตามเป้าหมายของพรรค รักษาความผูกพันด้วยเลือดเนื้อกับประชาชนอย่างถาวร คิดและทำงานเป็นแนวทางเดียวกันกับประชาชนเสมอ ฝ่าฟันลมฝนร่วมกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข ใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละต่อไปเพื่อบรรลุความใฝ่ฝันในชีวิตที่ดีงามของประชาชน ตลอดจนใช้ความพยายามเพื่อช่วงชิงเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นแก่พรรคและประชาชน

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

     พรรคคอมมิวนิสต์จีนมุ่งมั่นจะสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และยาวนานแก่ประชาชาติจีน  100 ปีเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความมีเสน่ห์ พลังชีวิต และความสามารถ  มองย้อนกลับไปในอดีตและมองไปข้างหน้าสู่อนาคต ด้วยการนำอันเข้มแข็งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และความสามัคคีอันใกล้ชิดของประชาชนชนเผ่าต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เราย่อมจะบรรลุเป้าหมายแห่งการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและแข็งแกร่งอย่างรอบด้านได้อย่างแน่นอน  และย่อมจะบรรลุความฝันจีนที่จะฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติได้อย่างแน่นอน

     พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ยิ่งใหญ่ ทรงเกียรติ และถูกต้อง จงเจริญ

     ประชาชนจีนที่ยิ่งใหญ่ ทรงเกียรติ และกล้าหาญ จงเจริญ.

________________________________

แปลเรียบเรียงภาคภาษาไทยโดย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน – CMG.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com