ปิดเล่ม “ทางอีศาน” ฉบับปีใหม่มกราคม ๒๕๖๗ ~ “สู่ขวัญสุวรรณภูมิ”

ปิดเล่ม “ทางอีศาน” ฉบับปีใหม่มกราคม ๒๕๖๗ ~

“สู่ขวัญสุวรรณภูมิ”

ยืนยันอีกครั้งว่า นิตยสารรายเดือน “ทางอีศาน” ของเรายังยึดคติ “ขาดทุน คือ กำไร” แต่เพื่อจะได้ทำหน้าที่ผู้บันทึก ผู้สื่อสาร งานศิลปะ วัฒนธรรม และงานวิชาการทุกด้านต่อไปอย่างมั่นคง แต่เพื่อลดเพดานหนี้เก่าที่สะสมคั่งค้างมา เพื่อช่วยชดเชยค่าพิมพ์ค่าขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมา เพิ่มค่าจัดการประชาสัมพันธ์ขายตรงแทนร้านค้าที่หยุดกิจการไป และเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งมั่นคงให้กองบรรณาธิการ จึงจำเป็นต้องขึ้นราคาปกจากเล่มละ ๑๐๐ บาท เป็น ๑๕๐ บาท

ดังนั้น ตั้งแต่ฉบับเดือนมกรา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป นิตยสารรายเดือน “ทางอีศาน” ราคาเล่มละ ๑๕๐ บาท สมัครสมาชิกครึ่งปี ๙๐๐ บาท สมาชิกรายปี ๑,๕๐๐ บาท (จากราคาเต็ม ๑,๘๐๐ บาท) สมาชิกตลอดชีพ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยคิดรวมค่าส่ง

เริ่มฉบับต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ นี้ คณะผู้จัดทำถือฤกษ์ชัยรื้อสร้างใหม่ “ทางอีศาน” ทั้งรูปแบบ เนื้อหา และกรอบกำหนดเวลา

เบื้องต้นหัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม เกษมสุข ตันติทวีโชค วางโครงสร้างรูปเล่มใหม่จากหน้าปกถึงการจัดวางเนื้อเรื่องในเล่ม ทั้งนี้มี สิณีนารถ ลาวัง ลงมือปฏิบัติ

ด้านเนื้อหาจะเพิ่มความเข้มข้นของการนำเสนอ พยายามระดมความคิดเห็น เค้นหาข้อเท็จจริงในทุกประเด็น กลั่นกรองทุกชิ้นงานให้เปี่ยมวรรณศิลป์ และให้มีความสนุกสนานทุกลีลาจากทุกรูปแบบการประพันธ์

ยกระดับองค์ความรู้ร่วมกันทั้งนักเขียน และผู้อ่าน สร้างองค์กรนิตยสาร “ทางอีศาน” ให้เป็นสถาบันวิชาการ สาระที่เผยแพร่สามารถใช้อ้างอิง ใช้เป็นดัชนีสืบค้นเรื่องได้

ทุกแง่คิดข้อเขียนของเรา ล้วนเพื่อการสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนแปลงสังคม

ขอบคุณผู้อ่าน ขอบคุณทุกส่วนฝ่ายผู้ร่วมกันประกอบสร้าง “ทางอีศาน” และพบกันทุกวันที่ ๑ ของเดือน

Related Posts

เปิดตัวหนังสือ “มหากาพย์ชนชาติไทฯ”
ทางอีศาน ฉบับที่ 141
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com